Projektid

Käimasolevad projektid

 • Leping Torma POÜga, PRIA meede 16.2 (F160015VLVS) Kinnisperioodi söötmisstrateegia välja töötamine kõrge aretusväärtusega piimakarjale (2016-2020), juht M. Ots
 • COST projekt Sünergiline tegevus vähendamaks grupis peetavate sigade ja lindude agressiivset käitumist (2016-2020), koordinaatorid D. Arney ja R. Leming
 • Piima klaster, PRIA (L170267VLST) Uuendnoorkarja söötmisstrateegiad lüpsikarja efektiivseks ja jätkusuutlikuks taastootmiseks (2017-2019), juht M. Ots
 • PRIA (F170013VLVV, F170014VLVV) Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit" korraldamine ja konverentsikogumiku väljaandmine (2017-2019), juht R. Gross
 • Horizon 2020 (V150052VLVS) Andmepõhiste otsuste rakendamine piimatootmisfarmides (2016-2019), juht D. Arney
 • LIFE 2015 (V160156VLVS) ELi tüüpiliste põllumajandussüsteemide jätkusuutlik kohanemine kliimamuutustega (2016-2019), juht R. Leming
 • Interreg (V170229VLST) Sõnnikustandardite arendamine parendamaks jätkusuutlikku toitainete kasutamist ja vähendamaks saasteainete emissioone (2017-2019), juht A. Kaasik
 • Euroopa Liit (EU 48686) Tervislik toit alamprojekt (L15122VLVS) Ressursiefektiivne ja suurendatud toitainete tihedusega piima tootmine (2015-2019), juht M.Ots.
 • Maaeluministeerium (8T160085VLVS) Aastaringselt välitingimustes peetavate lihaveiste ja lammaste tervise- ning heaolunäitajad. Lihaveiste ja lammaste heaoluindikaatorite väljatöötamine. Poollooduslikud kooslused lihaveiste ja lammaste söödabaasina, soovitused lisasöötmise vajalikkuse kohta (2016-2019), juht P. Piirsalu
 • Maaeluministeerium (8T160200PKML) Huumusbilansi kalkulaatori arendus ja NPK bilansikalkulaatori väljatöötamine ja arendus põllu- ning taluvärava põhisena (2016-2019), juht A. Astover
 • EMÜ arengufond (8PM170151VLVS) Eesti kohalike lambatõugude karjatamiskäitumine ja selle mõju poollooduslike rohumaade säilimisele (2017-2019), juht D. Arney
 • Haridus- ja Teadusministeerium IUT 8-1 (B08002VLBS) Piimalehmade sigimine ja tervis (2013-2018), juht A. Valdmann,
 • COST projekt Piimaloomade heaolu (2014−2018), koordinaatorid K. Ling ja D. Arney
 • Rootsi Põllumajandusteaduste ülikool (V170176VLVS) Rootsi/Baltimaade koostöö madalama antibiootikumide resistentsuse, loomade heaolu, inimeste tervise ja keskkonna nimel (2017-2018), juht D. Arney

Lõppenud projektid

 • Leping Aatmaa OÜ-ga, PRIA meede 16.2 (L170116VLVS) Maisisilo toiteväärtus, fermentatsiooni kvaliteet ja bioohutus erineva maaharimise viisi korral (2017-2018), juht M. Ots
 • Leping Anu Ait OÜ-ga, PRIA meede 16.2 (L170118VLVS) Vasikate startersööda väljatöötamine tagamaks parimat jõudlust, tervist ja seedeorganite arengut (2017-2018), juht M. Ots
 • EMÜ arengufond (8M160102VLLG) Loomakasvatusega seotud vastutusvaldkondade rahvusvahelise nähtavuse suurendamine ning Eesti Maaülikooli rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine läbi EAAP aastakonverentsi korraldamise (2016−2017), juht. H. Viinalass
 • Maaeluministeerium (T15091VLVS) Veiste vabapidamise külmlautade loomaheaolualalised riskid Eesti tingimustes (2015-2016) juht D. Arney
 • Maaeluministeerium (T15090VLVS) Karusloomakasvatuse uuring (2015-2016), juht P. Piirsalu
 • Keskkonna investeeringute keskus (T14079VLVP) Biogaasireaktoris kääritatud põllumajanduslike substraatide digestaadi (kääritusjäägi) keskmise keemilise koostise ja saasteainete (ammoniaak ja väävelvesinik) emissiooni määramine (2014-2016), juht A. Kaasik
 • Haridus- ja Teadusministeerium (T13044MSDS) Peamiste tootmisressursside kasutamise efektiivsus Eesti põllumajanduses (2013-2016), juht R. Värnik
 • Leping Hermela Foods OÜga (T15097VLVS) Kanepikoogil põhinevate söödaretseptide välja töötamine hobustele (2015), juht M. Ots
 • Leping OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskusega (T13090VLVS) Jätkusuutlikud söötmise strateegiad disainitud koostisega tervisliku piima tootmiseks (2013-2015), juht M. Ots
 • Sihtasutus Archimedes (T12158VLBS) Efektiivsete reproduktiivtehnoloogiate väljatöötamine veiste jätkusuutlikuks aretustööks (2012-2015), juht Ü. Jaakma
 • PRIA (T14037VLVV, T12150VLBS) Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit" korraldamine ja konverentsikogumiku väljaandmine (2012-2015), juhid Ü. Jaakma ja R. Gross
 • Põllumajandusministeerium (T11007VLVS) Lehmade söötmise korraldamine erinevate tehnoloogiliste lahendustega robotlüpsifarmides (2011-2014), juhid O. Kärt ja M. Ots
 • Põllumajandusministeerium (T11008VLVS) Söödaproteiini kasutamise efektiivsuse suurendamine ning lämmastiku ekskretsiooni vähendamise võimalused erinevate tehnoloogiatega (sh lüpsirobotiga) piimatootmise farmides (2011-2014), juhid M. Ots ja I. Jõudu
 • COST projekt (T10201VLVL) Uuenduslikud toidu struktuuri ja omaduste baasseosed toidu disainimisel inimese tervise, heaolu ja naudingu tagamiseks (2011-2014), koordinaatorid M. Henno ja I. Jõudu
 • Leping OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskusega (T9084VLVL) Jätkusuutlikud söötmise strateegiad disainitud koostisega tervisliku piima tootmiseks (2009-2013), juhid O. Kärt ja M. Ots