Teenused

  • Põllumajandusloomade aretuse ja geneetiliste ressursside alane nõustamine
  • Veiste embrüote saamine doonorloomadelt ja embrüote siirdamine
  • Veiste embrüote tootmine laboris (In vitro viljastus)
  • Pullisperma kvaliteedi hindamine
  • Embrüotehnoloogia praktikum kooliõpilastele
  • Piima progesteroonisisalduse kvantitatiivne analüüs ja nõustamine
  • Geneetilised analüüsid

Teenuseid osutatakse aretusorganisatsioonidele (Eesti Ahhal-Tekiini Assotsiatsioon, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Eesti Maakarja Kasvatajate Selts, Eesti Tõusigade Aretusühistu, Eesti Hobusekasvatajate Selts, Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts, Eesti Traaviliit, MTÜ Eesti Tõulammaste Aretusühing, Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit), loomaomanikele, Veterinaar- ja Toiduametile ning Veterinaar- ja Toidulaborile, ka välismaa loomaomanikele.

Loomageneetika labor on tunnistatud Rahvusvahelise Loomageneetika Ühingu (ISAG) poolt korraldatavate erinevate loomaliikide (veised, sead, hobused) genotüpiseerimise võrdlustestide tulemuste põhjal 1. kategooria laboriks. Labor on edukalt läbinud iga-aastased Loomade ja Taimede Terviseagentuuri kvaliteedikontrolli üksuse (VETQAS) poolt korraldatud skreipile genotüpiseerimise võrdlus-kontrolltestid.

Teenuste hinnakirja leiate siit.