Teadustöö

Uuringute läbiviimist toetavad õppetooli juures olevad laboratooriumid: genoomika-, loomageneetika-, embrüo- ja hormoonanalüüsilabor.  Loomageneetika labor pakub teenuseid aretusorganisatsioonidele, loomaomanikele ja riigiasustustele. 

Õppetooli töötajad teevad koostööd kahe TAKi-ga Eestis (BioCC OÜ ja Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS), samuti osaletakse Piimaklaster MTÜ tegevustes ning ekspertidena erinevate organisatsioonide/üksuste töös.

Õppetooli töötajad on registreerinud kokku 7 patenti, sh kaks Euroopa patenti (EE200600019 ja EP2029026B1) ja ühe rahvusvahelise patendi (PA200700147), koostöös BioCC OÜ-ga (endine OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus) kaks rahvusvahelist patenti (PCT/EE2007/000014, P200600029), koostöös Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS-ga (endine Reproduktiivmeditsiini TAK AS) ühe rahvusvahelise patendi (14193488.5) ja ühe rahvusvahelise patendi koostöös Tartu Ülikooliga (P200600039).