Õpikeskkond

ELUKUTSE ÕPE TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS MEEDIAKAJASTUSED GALERII TÖÖTAJAD
  Õpikeskkond        
  Bakalaureuseõpe        
  Magistriõpe        
  Doktoriõpe        
  Üliõpilastööde juhend        
  Vilistlasele        

Kasutatav õpikeskkond on kaasaegne ja üliõpilassõbralik. Loengu- ja seminariruumides on netiühendus ning videoprojektorid.


Seminaritöö esitlus kaastudengitele (vt veel fotosid õppetööst!)

Robootika praktikum alusprotsesside laboris   

 

Õppelaborites on võimalik valmistada toiduaineid, kasutades kaasaegseid protsesse ja mitmesuguseid seadmeid. Neis tehtavaid töid on netikaamerate abil võimalik demonstreerida Maaülikooli sisevõrgu ulatuses ja vajadusel ka internetis.


Laboratoorne pastörisaator võimaldab termiliselt töödelda
vedelaid toiduaineid ja tagab toiduohutuse (vt veel fotosid ettevõtetest!)

Õppimise teeb meeldivaks suurepärase õpikeskkonnale lisaks ka võimalus luua ise uusi tooteid, osaleda erialastel õppe- ja tutvumisreisidel, kaasa lüüa osakonna arendusprojektides ning panna oma organisatoorsed ja loomingulised võimed proovile Eesti Toiduainete tehnoloogia seltsi.


Jäätise valmistamine ja omatehtud juustu soolamine


Ekskursioonidel saab tutvuda toiduainetööstuste
töökorralduse ja seadmetega (vt veel fotosid ettevõtetest!)
 

Toiduainete tehnoloogia laboratoorse kompleksi programm

Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis on mikromeierei eeskujust lähtudes käivitatud programm laiapõhjalise toiduainete tehnoloogia laboratoorse baasi loomiseks. Programmi eesmärgiks on tehnoloogiliste laboratooriumide väljaarendamist kõikide oluliste toiduainegruppide lõikes nii, et neist kujuneks terviklik, vajalike abiruumide ja analüüsivõimalustega kompleks. Kavandatava laboratoorse baasi olemasolu on vajalik praktiliselt kõikidele ülikooli instituutidele ja teadusüksustele, kus tegeletakse toiduahela mingi osaga. See aitab toiduahelaid puudutavaid erialasid omavahel tihedamalt siduda ning muuta vastava teadus- ja õppetöö interdistsiplinaarseks. Samuti suurendab erinevate toiduainevaldkondade ja toiduahela lülide koostoime ühtses struktuuris märgatavalt uurimistöö ja tootearenduse sünergiat.

Loodava kompleksi õppe-, teadus- ja arendustegevus seostub omakorda tihedalt ülikooli muude laboratooriumide võrgustikega, kus saab sooritada süvauuringuid biokeemia, mikrobioloogia, mikrostruktuuri jms vallas. Kompleksi võimalused ja seotus EMÜ muude teaduslaboritega kujuneb siis ka unikaalseks platvormiks, et tihendada rahvusvahelist koostööd ja sidemeid ettevõtlussektoriga.


Joonis: Toiduainete tehnoloogia laboratoorse kompleksi struktuur ja
seos EMÜ muude teaduslaborite võrgustiku ning toiduahela ettevõtlusega

 

Toiduainete tehnoloogia laboratoorsesse kompleksi kuulub lisaks tehnoloogialaboritele ka analüüsilaboratoorium:
   1) piimanduse tehnoloogialabor – mikromeierei,
   2) liha ja lihasaaduste tehnoloogialabor,
   3) taimesaaduste tehnoloogialabor, kus tegeldakse vastavalt:
         a. pagaritoote,
         b. jookide,
         c. konserveeritud toodetega,
   4) toiduainete analüüsilaboratoorium, mis sisaldab eelkõige füüsikalis-keemilisteks, mikrobioloogilisteks ning struktuuri ekspressanalüüsideks vajalikku aparatuuri

Toiduainete tehnoloogia laboratoorne kompleks vastab EMÜ teadus- ja arendustegevuse strateegia eesmärkidele kuni 2015. aastani: areneda välja teadus- ja arendustegevuse tunnustatud platvormi (vajaliku infrastruktuuri ja eeldustega rahvusvaheliseks koostööks), soodustada interdistsiplinaarsust teadus- ja arendustegevuses ning õppetöös, laiendada rahvusvahelist koostööd, luua eeldused kaalukamate uurimisprojektide käivitamiseks, suurendada omateenitud vahendite mahtu jms.