Doktoriõpe

ELUKUTSE ÕPE TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS LABORKOMPLEKS MEEDJAKAJASTUSED GALERII TÖÖTAJAD
  Õpikeskkond        
  Bakalaureuseõpe        
  Magistriõpe        
  Doktoriõpe        
  Üliõpilastööde juhend        
  Vilistlasele        

TOIDUTEADUSE JA TOIDUAINETE TEHNOLOOGIA ÕPPETOOLI DOKTORITÖÖD

  1. Piima mikrostruktuuri sesoonsete ning laktatsiooniga seotud muutuste uurimine (doktorant Anna Pisponen, juhendaja Väino Poikalainen) - Kaitstud 10. nov 2017
  2. Loomse päritoluga valkude ratsionaalne kasutamine (doktorant Urmas Sannik, juhendajad Lembit Lepasalu ja Väino Poikalainen) - Kaitstud 15. dets 2016
  3. Piima mikrostruktuuri ja selle sesoonsete ning laktatsiooniga seotud muutuste uurimine (doktorant Hannes Mootse, juhendaja Väino Poikalainen)
  4. Ternespiima bioaktiivsete ühendite ja nende isolaatide toime uurimine (doktorant Andres Sats, juhendajad Väino Poikalainen, Koit Herodes ja Lembit Lepasalu)
  5. Vesipühvlite (Bubalus bubalis) ja koduveise (Bos Taurus) käitumise ja seda mõjutavad tegurid lüpsiplatsile sisenemisel (doktorant Annameri Polikarpus, juhendajad David Arney ja Giuseppe De Rosa) - Kaitstud 22. sept 2016
  6. Leivajuuretiste biotehnoloogiliste omaduste optimeerimine (doktorant Liis Lutter, juhendajad Helena Andreson, Inga Sarand, Ivi Jõudu)

 


Fotod doktoriõppest