Teadusega seotud õppe- ja arendustegevus

ELUKUTSE ÕPE TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS LABORID JA TEENUSED  MEEDIAKAJASTUSED GALERII TÖÖTAJAD
    Mikromeierei      
    Teadusartiklid      
     Ettevõtjale      

Õppe seotusele teadustegevusega viitab juba toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakonna nimi. Toiduteadus tähendab valdkonda, mis tegeleb toiduainete koostise, omaduste ja nende loomiseks vajalike võtete ning protsesside mitmekülgse uurimisega.


Kui toode on valmis, tuleb esmalt hinnata selle
sensoorseid omadusi (maitset, lõhna, välimust, konsistentsi)


Valmistatud toodete mikroskoopilised
uuringud aitavad selgitada struktuuriomadusi


Kui arvutused tehtud ja asjad selgemad, saab
asuda toodet parandama või alustatakse uut tootearendust

Osakonna nimetuse teine pool „toiduainete tehnoloogia“ tähendab oskuste, protsesside, seadmete ja muude vahendite kogumit, mille abil meile kõigile kaubandusest tuttavaid toiduaineid valmistatakse.


Väikeseadmed kondenspiima ja jäätise valmistamiseks (vt veel fotosid meie tootearendusest!)