Laborkompleks

ELUKUTSE ÕPE TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS LABORKOMPLEKS MEEDIAKAJASTUSED GALERII TÖÖTAJAD
      Analüüside labor      
      Mikrobioloogia labor      
      Mikromeierei      
      Lihatehnoloogia labor      
      Pagaritehnoloogia labor      
      Jookide tehnoloogia labor      
      Toidu sensoorika labor      

Toiduainete tehnoloogia laborkompleksi I etapp (lihatehniloogia labor, mikromeierei ja jookide labor, pagari- ja kondiitritoodete labor, sensoorika labor, analüüside labor ja õppeklass) valmis 2017 aasta sügisel ASTRA programmi "Väärtusahela põhine biomajandus" raames. Laborkompleksi II etapi ehk lõpliku valmimise tarbeks (keemia ja mikrobioloogia labor) loodame vahendid leida lähitulevikus.

Toiduainete tehnoloogia laborkompleksi õppe-, teadus- ja arendustegevus seostub tihedalt ülikooli muude laboratooriumide võrgustikega, kus saab sooritada süvauuringuid biokeemia, mikrobioloogia, mikrostruktuuri jms vallas. Kompleksi võimalused ja seotus EMÜ muude teaduslaboritega loob aluse unikaalseks platvormiks, et tihendada rahvusvahelist koostööd ja sidemeid ettevõtlussektoriga.

 

Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia (VLTQ) õppetool kui partner:

Teadus- ja rakendusuuringud;

Tehnoloogiliste võtete ja režiimide mõju uuringud toiduainete koostisele ja kvaliteedile;

Nõustamine ja koolitused toiduainete tehnoloogia valdkonnas;

Analüüsiteenused (füüsikalis-keemiliste, mikrobioloogiliste, organoleptiliste, reoloogiliste, struktuuri ja tekstuuri parameetrite määramisel);

Tootearenduseksperimentide teostamine;

Erinevate lisandite (sh tervist tugevdavate taimsed antioksüdandid, probiootilised bakterid) kasutusvõimaluste uurimine: toiduainete kvaliteedi parandamisel; säilitusaja pikendamisel; funktsionaaltoitude väljatöötamisel.

 

Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia labori hinnakiri

 

Täiendavate küsimuste korral võtke julgesti ühendust:

Helena Andreson, 731 3348 või helena.andreson@emu.ee