Töötajad

  
ADMINISTRATSIOON (VL DV)
Kreutzwaldi 62, 51014 Tartu, tel 731 3707, tel/faks 731 3706, e-post: vl@emu.ee
 
Toomas Tiirats Toomas Tiirats
direktor, lektor, mag (vet-med)
731 3705, 518 2064 toomas.tiirats@emu.ee 
CV ETISes
Einar Orgmets Einar Orgmets
direktori asetäitja õppe alal, lektor, dr (pm)
731 3441, einar.orgmets@emu.ee 
CV ETISes
Riho Gross Riho Gross
direktori asetäija teaduse alal, professor, knd (pm)
731 3489, 513 7139, riho.gross@emu.ee
CV ETISes
Külli Kõrgessaar Külli Kõrgesaar
peaspetsialist
731 3020, 506 1732, kylli.korgesaar@emu.ee
Piret Aus Piret Aus
vanemspetsialist õppe alal
731 3442, piret.aus@emu.ee
Kairi Marjapuu Kairi Marjapuu
juhiabi
731 3707, kairi.marjapuu@emu.ee
Malle Pabstel Malle Pabstel
sekretär
731 3706, malle.pabstel@emu.ee
Liisa Hansson Liisa Hansson
tõlk-toimetaja
506 4533, liisa.hansson@emu.ee
   
  
KLIINILISE VETERINAARMEDITSIINI ÕPPETOOL (VL KM)
Kreutzwaldi 62, 51014 Tartu, tel 7313 706
  
Toomas Orro Toomas Orro
õppetooli hoidja, teadusjuht, professor, koduloomade kliiniline immunoloogia
731 3244, toomas.orro@emu.ee
CV ETISes
Aleksandr Semjonov Aleksandr Semjonov
kliiniline juht, lektor, anestesioloogia, kirurgia, intensiivravi, eksootiliste ja metsloomade meditsiin
731 3213, aleksandr.semjonov@emu.ee
CV ETISes
Vladimir Andrianov Vladimir Andrianov
dotsent, kirurgia, knd (vet)
731 3213, vladimir.andrianov@emu.ee
CV ETISes
Piret Kalmus Piret Kalmus
dotsent, PhD, produktiivloomade sisehaigused, produktiivloomade ja hobusemeditsiini valikmooduli koordinaator
731 3219, piret.kalmus@emu.ee
CV ETISes
Kalle Kask Kalle Kask
dotsent, PhD, veterinaar-sünnitusabi
731 3217, kalle.kask@emu.ee
CV ETISes
Ants Kavak Ants Kavak
dotsent, DVSc, sünnitusabi, sigimisõpetus
731 3201, ants.kavak@emu.ee
Kerli Raaperi Kerli Mõtus
dotsent, suurloomade meditsiin, karjatervis
731 3219, kerli.motus@emu.ee
CV ETISes
Ranno Viitmaa Ranno Viitmaa
dotsent, veterinaarneuroloogia
ranno.viitmaa@emu.ee
CV ETISes
Birgit Aasmäe Birgit Aasmäe
lektor, doktorant, mag (vet-med), farmakoloogia
731 3218 birgit.aasmae@emu.ee
CV ETISes
Svetlana Belova Svetlana Belova
lektor, dipl ECVD, loomaarst, väikelooma dermatoloogia
731 3727
Ingrid Hang Ingrid Hang
lektor, PhD, väikeloomade gastroenteroloogia
ingrid.hang@emu.ee
Julia Jeremejeva Julia Jeremejeva
lektor, PhD, sigade meditsiin
731 3217, julia.jeremejeva@emu.ee
Andžela Lehtla Andžela Lehtla
lektor, MSc, kirurgia, oftalmoloogia, lemmikloomade meditsiini valikmooduli koordinaator
731 3727, 731 3224, andzela.lehtla@emu.ee
Paul Fridtjof Mõtsküla Paul Fridtjof Mõtsküla
lektor, väikeloomade kardioloogia
731 3751, paul.motskula@emu.ee
Merle Valdmann Merle Valdmann
lektor, MSc, lemmikloomade sisehaigused, lemmikloomade dermatoloogia ja allergoloogia, lemmikloomade kliiniline söötmine
731 3218, merle.valdmann@emu.ee
Anri Aino Elisa Timonen Anri Aino Elisa Timonen
doktorant, nooremloomaarst, karjatervis
Gerli Liivla Gerli Liivla
veterinaarpatoloog
731 3215, gerli.liivla@emu.ee
Svetlana Mahhova Svetlana Mahhova
vanemlaborant
731 3730, 731 3224, svetlana.mahhova@emu.ee
Silva Tedrema Silva Tedrema
vanemlaborant
731 3728, silva.tedrema@emu.ee
EMÜ loomakliinik (VL VK)
Helena Randoja Helena Randoja 
loomakliiniku juhataja 
Hobusekliinik (tel 731 3713)
Reet Herm Reet Herm (lapsehoolduspuhkusel)
vanemloomaarst, hobusekliiniku peaarst
731 3724, 731 3713, 522 2062, reet.herm@emu.ee
Egne Kahro Egne Kahro
hobusekliiniku peaarsti kt
731 3724, egne.kahro@emu.ee
Kerli Raaperi Kerli Mõtus
vanemloomaarst
731 3219, kerli.motus@emu.ee
Triin Rilanto Triin Rilanto
loomaarst, hobuste meditsiin
731 3722, triin.rilanto@emu.ee
Margit Sarits Margit Sarits
loomaarst, suurloomade meditsiin
731 3728, margit.sarits@emu.ee
Tiina Zõbin Tiina Zõbin
loomaarst, hobuste meditsiin
731 3713, tiina.seier@emu.ee
Maria Kivastik Maria Kivastik
nooremloomaarst
731 3724, maria.kivastik@emu.ee
Liis Maisla Liis Maisla
nooremloomaarst
liis.maisla@emu.ee
Katrin Laanesoo Katrin Laanesoo
vanemlaborant, registraator suurloomakliinikus
731 3713, katrin.laanesoo@emu.ee
Marge Pärn Marge Pärn
vanemlaborant, loomaarstiabiline
marge.parn@emu.ee
Kaldi Narusing Kaldi Narusing
laborant, suurloomakliinik
kaldi.narusing@emu.ee
Kerli Säärits Kerli Säärits
laborant, suurloomakliinik
731 3713, kerli.saarits@emu.ee
Produktiivloomakliinik (tel 731 3722)
Hertta Pirkkalainen Hertta Pirkkalainen
loomaarst, produktiivloomade peaarst, suurloomade meditsiin
731 3728, hertta.pirkkalainen@emu.ee
Alar Onoper Alar Onoper
vanemloomaarst, suurloomade meditsiin
731 3722, 731 3713, alar.onoper@emu.ee
Andres Reilent Andres Reilent
nooremloomaarst
andres.reilent@emu.ee
Els Rusi Els Rusi
nooremloomaarst
7313722, els.rusi@emu.ee
Kalmer Kalmus Kalmer Kalmus
peaspetsialist, sõrahaigused
731 3718, 731 3713, kalmer.kalmus@emu.ee
Väikeloomakliinik (registratuur 731 3224)
Kristel Peetsalu Kristel Peetsalu (lapsehoolduspuhkusel)
väikeloomakliiniku pealoomaarst, väikelooma sisehaigused, kliinilis-laboratoorne diagnostika
731 3719, kristel.peetsalu@emu.ee
Ave Kupper Ave Kupper
vanemloomaarst, väikelooma sisehaigused
731 3719, ave.kupper@emu.ee
Kadri Kääramees Kadri Kääramees
vanemloomaarst
731 3750, kadri.kaaramees@emu.ee
Rainer Hõim Rainer Hõim
loomaarst, kirurgia, ortopeedia
731 3751, rainer.hoim@emu.ee
Kadri Janson Kadri Janson
loomaarst, väikelooma meditsiin
731 3731, kadri.janson@emu.ee
Liisi Kulasalu Liisi Kulasalu
loomaaarst, väikelooma meditsiin
731 3719, liisi.kulasalu@emu.ee
Kristel Kääpa Kristel Kääpa
loomaarst
kristel.kaapa@emu.ee
Diana Leppsoo Diana Leppsoo
loomaarst, väikelooma kirurgia
731 3752, diana.leppsoo@emu.ee
Maris Merivee Maris Merivee
loomaarst, väikelooma meditsiin
maris.merivee@emu.ee
Jaana Parek Jaana Parek
loomaarst, väikelooma meditsiin
731 3719, jaana.parek@emu.ee
Piret Savvi Piret Savvi
loomaarst, väikelooma meditsiin
731 3750, piret.savvi@emu.ee
Aiki Saaremäe Aiki Saaremäe
loomaarst, väikelooma meditsiin
731 3731, aiki.saaremae@emu.ee
Liisa Siimon Liisa Siimon (lapsehoolduspuhkusel)
loomaarst, väikelooma meditsiin
731 3731, liisa.siimon@emu.ee
Merle Toom Merle Toom
loomaarst, väikelooma meditsiin
731 3750, merle.toom@emu.ee
Maarja Uri Maarja Uri
loomaarst
maarja.uri@emu.ee
Epp Ülevaino Epp Ülevaino (lapsehoolduspuhkusel)
loomaarst
731 3750, epp.ylevaino@emu.ee
Martin Karindi Martin Karindi
nooremloomaarst
martin.karindi@emu.ee
Jevgenia Laksberg Jevgenia Laksberg
nooremloomaarst
jevgenia.lansberg@emu.ee
Kristi Sisask Kristi Sisask
nooremloomaarst
kristi.sisask@emu.ee
Valentina Tiškina Valentina Tiškina
nooremloomaarst
731 3750, valentina.tiskina@emu.ee
Kristin Tõnise Kristin Tõnise
nooremloomaarst, eksootiliste loomade meditsiin
Liis Uusaed Liis Uusaed
nooremloomaarst
731 3750, liis.uusaed@emu.ee
Raili Karja Raili Karja
spetsialist, väikeloomakliinik
raili.karja@emu.ee
Meelis Ombler Meelis Ombler
meditsiiniseadmete insener, kiirgusohutusspetsialist
meelis.ombler@emu.ee
Evelin Rebane Eveli Rebane (lapsehoolduspuhkusel)
radioloogiatehnik
eveli.rebane@emu.ee
Jaana Salujõe Jaana Salujõe
vanemlaborant
731 3224, jaana.salujoe@emu.ee
Anne Anier Anne Anier
laborant, loomaarstiabiline
anne.anier@emu.ee
Agnes Kikas Agnes Kikas
laborant, loomaarstiabiline, väikeloomakliinik
agnes.kikas@emu.ee
Evelin Klaos Evelin Klaos
laborant
evelin.klaos@emu.ee
Eda Leola Eda Leola
laborant
eda.leola@emu.ee 
Vaike Leola Vaike Leola
laborant, loomaarstiabiline
vaike.loeola@emu.ee
Triinu Lomp Triinu Lomp
laborant, loomaarstiabiline
triinu.lomp@student.emu.ee
Karin Murik Karin Murik
laborant
Külvi Oago Külvi Oago
laborant
kylvi.oago@emu.ee
Birgit Peetso Birgit Peetso
loomaarsti abiline
birgit.peetso@emu.ee 
Priit Peetris Priit Peetris
loomaarsti abiline
priit.peetris@emu.ee
Kristjan Praks Kristjan Praks
laborant
Ruudu Remmelgas Ruudu Remmelgas
laborant
ruudu.remmelgas@emu.ee
Mari-Liis Saar Mari-Liis Saar
loomaarsti abiline
mari-liis.saar@emu.ee
Rasmus Saarniit Rasmus Saarniit
laborant, loomaarstiabiline
rasmus.saarniit@emu.ee
Mari-Liis Stimmer Mari-Liis Stimmer
laborant, loomaarstiabiline
mari-liis.stimmer@emu.ee
Siret Talkis Siret Talkis
laborant
siret.talkis@emu.ee
Maria Tuberg Maria Tuberg
laborant, väikeloomakliinik
maria.tuberg@emu.ee
Natalja Goos Natalja Goos
klienditeenindaja
natalja.goos@emu.ee
Laura Penner Laura Penner
klienditeenindaja
laura.penner@emu.ee
Kliinilise veterinaaria ühendlaboratoorium (VL KL)
Külli Must Külli Must
ühendlaboratooriumi juhataja
731 3221, kylli.must@emu.ee
Niina Sidorova Niina Sidorova
veterinaararst
731 3220, niina.sidorova@emu.ee
Annika Hurt Annika Hurt
bioanalüütik
annika.hurt@emu.ee
Pille Paats Pille Paats
bioanalüütik
731 3225, pille.paats@emu.ee
Sirje Kokassaar Sirje Kokassaar
mikrobioloog
731 3251, sirje.kokassaar@emu.ee
Apteek (VL AP)
Urve Peitel Urve Peitel
apteeker
731 3204, urve.peitel@emu.ee
Janne Tamm Janne Tamm
apteeker
731 3204
   
  
SÖÖTMISTEADUSE ÕPPETOOL (VL ST)
Kreutzwaldi 46, 51006 Tartu, tel 731 3473
731 3471, 731 3402, faks 731 3477; Kreutzwald1 62, 51014 Tartu
  
Meelis Ots Meelis Ots
õppetooli hoidja, professor, dr (pm), loomade toitumine ja aineringed, söötmisõpetus
731 3474, meelis.ots@emu.ee
CV ETISes
David Arney David Arney 
professor, vanemteadur, PhD, loomade heaolu
731 3413, david.arney@emu.ee
CV ETISes
Marko Kass Marko Kass
dotsent, PhD, söötmisteadus
731 3412, marko.kass@emu.ee
CV ETISes
Aleksander Lember Aleksander Lember
dotsent, dr (pm), seakasvatus, eriloomakasvatus, koerakasvatus, teadustööde vormistamine, linnukasvatus
731 3449, aleksander.lember@emu.ee
Ragnar Leming Ragnar Leming
dotsent, dr (pm), loomade käitumine ja heaolu, maheloomakasvatus, seakasvatus, eriloomakasvatus, loomakasvatuse üldkursus, põllumajanduse alused
731 3444, ragnar.leming@emu.ee
Peep Piirsalu Peep Piirsalu
dotsent, knd (pm), karusloomakasvatus, üldloomakasvatus, põllumajanduse alused, lambakasvatus, eriloomakasvatus
731 3448, peep.piirsalu@emu.ee
Silvi Tölp Silvi Tölp
dotsent, knd (pm), toitumisfüsioloogia ja metabolism, katsetöö metoodika ja statistiline andmetöötlus, söötmisõpetus, eksperimendi planeerimise alused
731 3443, silvi.tolp@emu.ee
Hanno Jaakson Hanno Jaakson
vanemteadur, PhD, loomse materjali analüüsi meetodid
731 3444, hanno.jaakson@emu.ee
Katri Ling Katri Ling
vanemteadur, knd (biol), mäletsejaliste metabolism
731 3480, 515 2696, katri.ling@emu.ee
Jaak Samarütel Jaak Samarütel
vanemteadur, PhD, mäletsejaliste metabolism
731 3476, jaak.samarytel@emu.ee
CV ETISes
Tiia Ariko Tiia Ariko
lektor, mag (pm), doktorant, koerakasvatus
731 3430, tiia.ariko@emu.ee
Irje Nutt Irje Nutt
vanemlaborant, mag (pm)
731 3451, irje.nutt@emu.ee
Tiina Uba Tiina Uba
vanemlaborant
731 3402, tiina.uba@emu.ee
Priit Karis Priit Karis
doktorant 731 3480, priit.karis@student.emu.ee
CV ETISes 
Maria Soonberg
doktorant
731 3444, maria.soonberg@student.emu.ee
CV ETISes
Olav Kärt Olav Kärt
emeriitprofessor, dr (pm), söötmisõpetus, loomade toitumine ja aineringed, toitumisfüsioloogia ja metabolism
731 3401, 513 6344, olav.kart@emu.ee
CV ETISes
Harald Tikk Harald Tikk
emeriitprofessor, dr (pm)
731 3452

Sööda ja ainevahetuse uurimise laboratoorium
Andres Olt Andres Olt
laborijuhataja, teadur, mag (pm)
731 3478, andres.olt@emu.ee
Mare Kamenik Mare Kamenik
vanemlaborant
731 3479, mare.kamenik@emu.ee
Ülle Laurits Ülle Laurits
vanemlaborant
731 3479, ylle.laurits@emu.ee
Maksim Runin Maksim Runin
vanemlaborant
731 3479
Irina Vikman Irina Vikman 
vanemlaborant
731 3479, irina.vikman@emu.ee
Natalia Palm Natalia Palm
keemik
731 3479

Piima kvaliteedi uurimise laboratoorium
Merike Henno Merike Henno
laborijuhataja, vanemteadur, dr (pm)
731 3471, 731 3472, 516 3550, merike.henno@emu.ee, piimlab@emu.ee
Ivi Jõudu Ivi Jõudu
dotsent, vanemteadur, PhD, piima biokeemia
731 3348, ivi.joudu@emu.ee
CV ETISes
Maia Kiivit Maia Kiivit
tehnoloog
731 3471, maia.kiivit@emu.ee
Sülvi Paju Sülvi Paju
tehnoloog
731 3472, sylvi.paju@emu.ee
Sirje Kuusik Sirje Kuusik
keemik
731 3472, sirje.kuusik@emu.ee
Andre Veskioja Andre Veskioja
doktorant
731 3430, andre.veskioja@emu.ee
   
 
TOIDUHÜGIEENI JA RAHVATERVISE ÕPPETOOL (VL TR)
Kreutzwaldi 56/3, 51014 Tartu, tel 731 3433, faks 731 3432
  
Mati Roasto Mati Roasto
õppetooli juht, professor, dr (vet-med), toidu- ja tootmishügieen
731 3433, mati.roasto@emu.ee
CV ETISes
Tõnu Püssa Tõnu Püssa
professor, vanemteadur, knd (keemia), toidu- ja keskkonna toksikoloogia
731 3810, tonu.pyssa@emu.ee
CV ETISes
Terje Elias Terje Elias
dotsent, PhD (toiduteadus), lihainspektsioon ja -hügieen
731 3433, terje.elias@emu.ee
Merike Lillenberg Merike Lillenberg
dotsent, PhD (keskkonnakaitse), toidu- ja keskkonna hügieen
731 3432, merike.lillenberg@emu.ee
Kadrin Meremäe Kadrin Meremäe
dotsent, PhD (toiduteadus), piimahügieen
731 3431, kadrin.meremae@emu.ee
Katrin Laikoja Katrin Laikoja
lektor, mag (tehn), toiduohutuse juhtimissüsteemid
731 3921, katrin.laikoja@emu.ee
Piret Raudsepp Piret Raudsepp
lektor, MSc, toitumisõpetuse lektor
731 3921
Peeter Toomik Peeter Toomik
teadur, MSc (keemia), toidukeemia
731 3432
Dea Anton Dea Anton
kvaliteedi spetsialist
731 3921
Darja Matt Darja Matt
doktorant (toidu kvaliteet)
Mihkel Mäesaar Mihkel Mäesaar
doktorant (toidupatogeenide molekulaaruuringud)
Priit Pedastsaar Priit Pedastsaar
doktorant (veiniteadus)
Alida Kiis Alida Kiis
emeriitdotsent, knd (tehnika), piima- ja lihatehnoloogia kateedri asutaja ja esimene juhataja
731 3433, alida.kiis@emu.ee
 
  
TOIDUTEADUSE JA TOIDUAINETE TEHNOLOOGIA ÕPPETOOL (VL TQ)
Kreutzwaldi 56/5, 51014 Tartu, tel 731 3346; Kreutzwaldi 62, 51014 Tartu, tel 731 3740, faks 731 3742
   
Ivi Jõudu Ivi Jõudu
õppetooli hoidja, dotsent, PhD, piimakeemia
731 3348, ivi.joudu@emu.ee
CV ETISes
Hannes Mootse Hannes Mootse (osalise koormusega)
tehnoloogialaborite juhataja, MSc
503 4510, hannes.mootse@emu.ee
CV ETISes
Helena Andreson Helena Andreson
dotsent, PhD, üld- ja toidumikrobioloogia, 731 3350, helena.andreson@emu.ee
CV ETISes
Katrin Laikoja Katrin Laikoja
lektor, MSc, toiduohutus, piimatoodete tehnoloogia
731 3921, katrin.laikoja@emu.ee
Tauno Mahla Tauno Mahla
lektor, MSc, kvaliteediõpetus, piimatoodete tehnoloogia, toiduainetööstuse tehnoloogiliste protsesside teoreetilised ja tehnoökonoomilised alused
731 3352, tauno.mahla@emu.ee
Anna Pisponen Anna Pisponen
lektor, MSc, doktorant, piimatehnoloogia ja jookide tehnoloogia
731 3344, anna.pisponen@emu.ee
CV ETISes
Annemari Polikarpus Annemari Polikarpus
lektor, PhD, piima- ja kondiitritoodete tehnoloogia, toiduainetetööstuse tootearendus
731 3353, annemari.polikarpus@emu.ee
Andres Sats Andres Sats (lapsehoolduspuhkusel)
lektor, MSc, doktorant, piimatehnoloogia
andres.sats@emu.ee
CV ETISes
Riina Soidla Riina Soidla
lektor, MSc, tapasaaduste tehnoloogia, toiduainete konserveerimise ja säilitamise tehnoloogia
731 3347, riina.soidla@emu.ee
CV ETISes
Vilma Tatar Vilma Tatar
lektor, MSc, piimatehnoloogia, piimatööstuse eriseadmed, magistriõppe õppekava juht
vilma.tatar@emu.ee
CV ETISes
Alo Tänavots Alo Tänavots 
lektor, dr (pm), seakasvatus, sealiha kvaliteet, biomeetria
731 3450, alo.tanavots@emu.ee
CV ETISes
Kristi Kerner Kristi Kerner
assistent, MSc
kristi.kerner@emu.ee
CV ETISes
Marek Tepper Marek Tepper
lihatehnoloogia assistent
marek.tepper@emu.ee
Siiri Haan Siiri Haan
keemik-tehnoloog, MSc, piimatehnoloogia
731 3350, siiri.haan@emu.ee
Kersti Veske Kersti Veske
mikrobioloog, MSc, mikrobioloogia
Alice Aav Alice Aav
spetsialist, PhD
alice.aav@emu.ee
CV ETISes
Leno Mätas Leno Mätas
keemik, MSc, toidukeemia
731 3355, leno.matas@emu.ee
Kersti Paavel Kersti Paavel
laborant
731 3320, kersti.paavel@emu.ee
Meili Rei Meili Rei
emeriitprofessor, PhD, lihatehnoloogia
meili.rei@emu.ee
Priit Elias Priit Elias
emeriitdotsent, PhD, piima ja piimatoodete mikrobioloogia
priit.elias@emu.ee
Keemia üksus
Avo Karus Avo Karus
professor, dr (pm), toiduainete analüüsimetoodikad, biokeemia
731 3740, faks 731 3742,  avo.karus@emu.ee
CV ETISes
Sergei Jurtšenko
dotsent
731 3743, sergei.jurtsenko@emu.ee
CV ETISes
Virge Karus Virge Karus  
lektor, biokeemia
731 3740, virge.karus@emu.ee
CV ETISes
Katrin Kestav Katrin Kestav (lapsehoolduspuhkusel)
lektor, bioorgaaniline keemia
731 3744, katrin.kestav@emu.ee 
CV ETISes
Katrin Kolk Katrin Kolk
lektor, knd (keemia), bioorgaaniline keemia
731 3744, katrin.kolk@emu.ee
Jürgen Vahter Jürgen Vahter
lektor
731 3744, jyrgen.vahter@emu.ee
CV ETISes
Ago Murdel Ago Murdel
vanemlaborant
731 3741, 731 3745, ago.murdel@emu.ee
Tanel Tann Tanel Tann
vanemlaborant
731 3741, 731 3746, tanel.tann@emu.ee
 
 
TÕUARETUSE JA BIOTEHNOLOOGIA ÕPPETOOL (VL TN)
Kreutzwaldi 46, 51006 Tartu, tel 731 3467, fax 742 2344, Kreutzwaldi 62, 51014 Tartu, tel 731 3423
  
Haldja Viinalass Haldja Viinalass
õppetooli hoidja, professor, PhD (pm), loomageneetilised analüüsi meetodid, loomageneetika, veterinaargeneetika
731 3467, 742 2344, 518 7618, haldja.viinalass@emu.ee
CV ETISes
Ülle Jaakma Ülle Jaakma
professor, vanemteadur, PhD, embrüotehnoloogia, spermatoloogia, reproduktsiooni biotehnoloogia ja füsioloogia
731 3466, 528 8468, ylle.jaakma@emu.ee
CV ETISes
Sulev Kõks Sulev Kõks
professor, PhD, funktsionaalne genoomika
731 3485, sulev.koks@emu.ee
CV ETISes
Andres Valdmann Andres Valdmann
professor, dr vet med, hübridoomi tehnoloogia, immuunanalüüsi metodoloogia, piimalehmade munasarjafunktsioon ja inna sünkroniseerimine
731 3484; 5559 9081, andres.valdmann@emu.ee
Tanel Kaart Tanel Kaart
dotsent, dr (mat), biomeetria, katsetöö metoodika ja statistiline andmetöötlus, aretusväärtuse määramine
731 3408, tanel.kaart@emu.ee
Heli Kiiman Heli Kiiman
dotsent, dr (pm), üldloomakasvatus, põllumajanduse alused, veisekasvatus
731 3454, heli.kiiman@emu.ee
Elli Pärna Elli Pärna
vanemteadur, knd (biol) 731 3419, elli.parna@emu.ee
Einar Orgmets Einar Orgmets
lektor, dr (pm), eriloomakasvatus, loomakasvatuse üldkursus, aretusõpetus, aretusprogrammid, aretuskonsulendi kursus, veisekasvatus
731 3 441, einar.orgmets@emu.ee
Alo Tänavots Alo Tänavots 
lektor, dr (pm), seakasvatus, biomeetria, loomakasvatuse üldkursus, aretusõpetus, veebindaja
731 3450, alo.tanavots@emu.ee
CV ETISes
Triin Hallap Triin Hallap
teadur, PhD, pullisperma kvaliteet, embrüotehnoloogia
731 3427, triin.hallap@emu.ee 
Jevgeni Kurõkin Jevgeni Kurõkin
teadur, embrüokogumisrühma juht, PhD, veise sigimise füsioloogia ja patoloogia, reproduktsiooni biotehnoloogia
731 3427, jevgeni.kurykin@emu.ee
Pille Pärn Pille Pärn
teadur, MSc, molekulaarbioloogia, rakubioloogia
731 3254, pille.parn@emu.ee
Aili Sarapik Aili Tagoma
teadur,  PhD, molekulaargeneetika, immunoloogia, rakubioloogia
731 3488, aili.tagoma@emu.ee
Mirjam Vallas Mirjam Vallas
teadur, PhD, biomeetria
731 3408, mirjam.vallas@emu.ee
Rutt Lilleoja Rutt Lilleoja
nooremteadur
731 3488, rutt.lilleoja@emu.ee
CV ETISes
Elina Mark Elina Mark
nooremteadur, doktorant, MSc (loomakasvatus)
elina.mark@emu.ee
CV ETISes
Monika Nõmm Monika Nõmm 
nooremteadur, doktorant
731 3488, monika.nomm@emu.ee
Hector C. Pagan Hector C. Pagan
projektijuht
Marilin Ivask Marilin Ivask
peaspetsialist
731 3488, marilin.ivask@emu.ee
Hemminki Otstavel Hemminki Otstavel
spetsialist
Priit Pihlik Priit Pihlik
spetsialist, doktorant, mesindus
731 3408, priit.pihlik@emu.ee
Heli Pärtma Heli Pärtma
vanemlaborant
731 3423, heli.partma@emu.ee
Olev Saveli Olev Saveli
emeriitprofessor, aretusõpetus, veisekasvatus
731 3455, olev.saveli@emu.ee
Hannelore Kiiver Hannelore Kiiver
doktorant, MSc (loomakasvatus)
hannelore.kiiver@emu.ee
CV ETISes
Mari Liiva Mari Liiva
doktorant, populatsioonigeneetika matemaatilised mudelid
731 3408, mari.liiva@emu.ee
Terje Anderson Terje Anderson
katsetehnik
526 7479
Aino Nõmmeots Aino Nõmmeots
katsetehnik
731 3202, aino.nommeots@emu.ee
Ilmar Müürsepp Ilmar Müürsepp
emeriitprofessor, dr vet med, kunstlik seemendus, embrüosiirdamine, veise sigimise füsioloogia ja patoloogia
Geneetika laboratoorium
Kreutzwaldi 46, 51006 Tartu, tel 731 3470, faks 742 2344, e-post genlab@emu.ee
Sirje Värv Sirje Värv
vanemteadur, PhD, loomageneetika
731 3468, sirje.varv@emu.ee
Maris Kilk Maris Kilk
tehnoloog
731 3470, maris.kilk@emu.ee
Susanna Klaus Susanna Klaus
geenitehnoloog
731 3469, susanna.klaus@emu.ee
Inne Tomba Inne Tomba
tehnoloog
731 3470, inne.tomba@emu.ee
Erkki Sild Erkki Sild
analüütik
731 3469, erkki.sild@emu.ee
   

VESIVILJELUSE ÕPPETOOL (VL VI)
Kreutzwaldi 46A, 51006 Tartu, tel 731 3481
 
Riho Gross Riho Gross
õppetooli juht, professor, knd (pm), kalade molekulaargeneetika ja tõuaretus
731 3489, 513 7139, riho.gross@emu.ee
CV ETISes
Anti Vasemägi Anti Vasemägi
vanemteadur, PhD, kalade geneetika
731 3481, anti.vasemagi@emu.ee
CV ETISes
Margo Hurt Margo Hurt
lektor, ihtüoloog (vähimajandus), MSc
margo.hurt@emu.ee
CV ETISes
Heiki Jaanuska Heiki Jaanuska
lektor, spetsialist, doktorant, kalade kasvatus
731 3481, heiki.jaanuska@emu.ee 
CV ETISes
Siim Kahar Siim Kahar
lektor, spetsialist, MSc, kalade bioloogia
+372 731 3422, siim.kahar@emu.ee
CV ETISes
Katrin Kaldre Katrin Kaldre
lektor, doktorant, MSc, kalade kasvatus
731 3481. katrin.kaldre@emu.ee
CV ETISes
Priit Päkk Priit Päkk
lektor, PhD, kalade haigused
731 3482, priit.pakk@emu.ee
CV ETISes
Lilian Pukk Lilian Pukk
teadur, PhD, kalade geneetika
731 3445, lilian.pukk@emu.ee
CV ETISes
Oksana Burimski Oksana Burimski
nooremteadur, doktorant, MSc, kalade geneetika,
731 3409, oksana.burimski@emu.ee
CV ETISes
Ilkka Nousiainen Ilkka Nousiainen
nimetatud nooremteadur, doktorant, MSc, kalade füsioloogia ja geneetika
731 3409, ilkka.nousiainen@student.emu.ee
Kerli Haugjärv Kerli Haugjärv
geenianalüütik, MSc
731 3409, kerli.haugjarv@emu.ee  
Marje Aid Marje Aid
ihtüoloog, MSc
731 3481, marje.aid@emu.ee
Tiit Paaver Tiit Paaver
ihtüoloog, emeriitprofessor, knd (biol), vesiviljeluse tehnoloogiad, kalade bioloogia
731 3490, 529 6030, tiit.paaver@emu.ee
CV ETISes

 
veterinaarSE BIO- JA POPulatsioonimeditsiini ÕPPETOOL (VL VB)
Kreutzwaldi 62, 51014 Tartu, tel 731 3210, 503 3229
  

Arvo Viltrop Arvo Viltrop
õppetooli juht, professor, dr (vet-med), veterinaarepidemioloogia, veterinaarteenistuse korraldus ja seadusandlus
731 3210, arvo.viltrop@emu.ee
Marina Aunapuu Marina Aunapuu
professor, dr (vet-med), embrüoloogia, histoloogia, tsütoloogia
737 4260, marina.aunapuu@emu.ee 
CV ETISes
Ülle Jaakma Ülle Jaakma
professor, vanemteadur, knd (pm), füsioloogia
731 3206, ylle.jaakma@emu.ee
CV ETISes
Allan Kaasik
dotsent, PhD (pm), söötmisprogrammid, söötmiskonsulendi kursus
731 3425, allan.kaasik@emu.ee
CV ETISes
Andres Aland Andres Aland
lektor, dr (vet-med), loomatervishoid
731 3209, andres.aland@emu.ee
CV ETISes
Tõnu Järveots Tõnu Järveots
lektor, mag (vet-med), patoloogiline anatoomia ja lahanguõpetus, kohtuveterinaaria
731 3234, tonu.jarveots@emu.ee
Leidi Laurimaa Leidi Laurimaa
lektor, parasitoloogia
731 3229, leidi.laurimaa@emu.ee
Kätlin Leisson Kätlin Leisson
lektor, PhD, hobuste lihaskoe morfoloogia ja füsioloogia, hobuste sigimine
731 3216, katlin.leisson@emu.ee
CV ETISes
Esta-Laine Nahkur Esta Nahkur
lektor, PhD, koduloomade anatoomia
731 3243, esta.nahkur@emu.ee
CV ETISes
Kristi Praakle
lektor, mikrobioloogia
731 3250, kristi.praakle@emu.ee 
CV ETISes
Tiiu Saar Tiiu Saar
lektor, dr (vet-med), viroloogia
731 3342, tiiu.saar@emu.ee
Toomas Tiirats Toomas Tiirats
lektor, mag (vet-med), patoloogiline füsioloogia
731 3205, toomas.tiirats@emu.ee
CV ETISes
Lea Tummeleht Lea Tummeleht
teadur, PhD
731 3229, lea.tummeleht@emu.ee
Kädi Neare Kädi Neare
nooremteadur, doktorant
731 3251, kadi.neare@emu.ee
Kärt Must Kärt Must
veterinaar, doktorant
731 3221, kart.must@emu.ee   
CV ETISes
Kaari Reimus Kaari Reimus
veterinaar, doktorant
731 3751, kaari.reimus@emu.ee
Maarja Tagel Maarja Tagel
veterinaar, doktorant
731 3225, maarja.tagel@emu.ee
CV ETISes
Elisabeth Dorbek-Kolin Elisabeth Dorbek-Kolin
assistent, doktorant, infektsioonhaigused
elisabeth.dorbek-kolin@emu.ee
CV ETISes
Tarmo Niine Tarmo Niine
assistent, immunoloogia, 731 3221, tarmo.niine@emu.ee  
CV ETISes
Ivar Blank Ivar Blank
veterinaarpatoloog
5828 8956, ivar.blank@emu.ee
Mihkel Miil
vaneminsener
731 3428, mihkel.miil@emu.ee
Eha Järv Eha Järv
vanemlaborant
731 3243, eha.jarv@emu.ee
Epp Klaassen Epp Klaassen
vanemlaborant
731 3241, epp.klaassen@emu.ee
Asta Niinemets Asta Niinemets
vanemlaborant
731 3206, asta.niinemets@emu.ee
Malle Liblik Malle Liblik
laborant
731 3238, malle.liblik@emu.ee
Mare Tamm Mare Tamm
laborant
5309 4794, mare.tamm@emu.ee
Evelyn Eensoo Evelyn Eensoo
preparaator
731 3243, evelyn.eensoo@emu.ee
Peeter Järv Peeter Järv
tehnik
5341 1032, peeter.jarv@emu.ee
Parasitoloogia töörühm
Marilin Janson Marilin Janson (lapsehoolduspuhkusel)
nooremteadur, doktorant
731 3229, marilin.janson@emu.ee
Riskihindamisüksus
Ave-Ly Toomvap Ave-Ly Toomvap
peaspetsialist
731 3215
   
Toivo Järvis Toivo Järvis
emeriitprofessor dr (vet-med), parasitoloogia
731 3210, toivo.jarvis@emu.ee
CV ETISes
Kaarel Kadarik Kaarel Kadarik
emeriitprofessor, knd (biol), patoloogiline füsioloogia
731 3223
Nikolai Koslov Nikolai Koslov
emeriitprofessor, dr (vet), patoloogiline anatoomia
731 3229
Jaan Praks Jaan Praks
emeriitprofessor, dr (vet-med), loomahügieen
jaan.praks@emu.ee
Toivo Suuroja Toivo Suuroja
emeriitprofessor, dr (vet-med), histoloogia, embrüoloogia, tsütoloogia
731 3345
Enn Ernits Enn Ernits
emeriitdotsent, dr (vet-med), koduloomade anatoomia, veterinaarmeditsiini ajalugu
731 3242, 731 3243, enn.ernits@emu.ee
CV ETISes