Töötajad

  
ADMINISTRATSIOON (VL DV)
Kreutzwaldi 62, 51014 Tartu, tel 731 3707, tel/faks 731 3706, e-post: vl@emu.ee
 
Toomas Tiirats Toomas Tiirats
direktor, lektor, mag (vet-med)
731 3705, 518 2064 toomas.tiirats@emu.ee 
CV ETISes
Einar Orgmets Einar Orgmets
direktori asetäitja õppe alal, lektor, dr (pm)
731 3441, einar.orgmets@emu.ee 
CV ETISes
Külli Kõrgessaar Külli Kõrgesaar
peaspetsialist
731 3020, 506 1732, kylli.korgesaar@emu.ee
Piret Aus Piret Aus
vanemspetsialist õppe alal
731 3442, piret.aus@emu.ee
Kersti Haidak Kersti Haidak
spetsialist õppe alal
731 3341, kersti.haidak@emu.ee
Kairi Marjapuu Kairi Marjapuu
juhiabi
731 3707, kairi.marjapuu@emu.ee
Malle Pabstel Malle Pabstel
sekretär
731 3706, malle.pabstel@emu.ee
Liisa Hansson Liisa Hansson
tõlk-toimetaja
506 4533, liisa.hansson@emu.ee
   
  
KLIINILISE VETERINAARMEDITSIINI OSAKOND (VL VM)
Kreutzwaldi 62, 51014 Tartu, tel 731 3201, faks 742 2259
  
Aleksandr Semjonov Aleksandr Semjonov
osakonnajuhataja, lektor, anestesioloogia, kirurgia, eksootiliste loomade meditsiin 731 3213, aleksandr.semjonov@emu.ee
CV ETISes
Toomas Orro Toomas Orro
professor, koduloomade kliiniline immunoloogia, kliinilise veterinaarmeditsiini teadusvaldkonna juht
731 3244, toomas.orro@emu.ee
CV ETISes
Vladimir Andrianov Vladimir Andrianov
dotsent, kirurgia, knd (vet)
731 3213, vladimir.andrianov@emu.ee
CV ETISes
Piret Kalmus Piret Kalmus
dotsent, PhD, produktiivloomade sisehaigused, produktiivloomade ja hobusemeditsiini valikmooduli koordinaator
731 3219, piret.kalmus@emu.ee
CV ETISes
Kalle Kask Kalle Kask
dotsent, PhD, veterinaar-sünnitusabi
731 3217, kalle.kask@emu.ee
CV ETISes
Ants Kavak Ants Kavak
dotsent, DVSc, sünnitusabi, sigimisõpetus
731 3201, ants.kavak@emu.ee
Kerli Raaperi Kerli Mõtus
dotsent, suurloomade meditsiin, karjatervis
731 3219, kerli.motus@emu.ee
CV ETISes
Ranno Viitmaa Ranno Viitmaa
dotsent, veterinaarneuroloogia
ranno.viitmaa@emu.ee
CV ETISes
Birgit Aasmäe Birgit Aasmäe
lektor, doktorant, mag (vet-med), farmakoloogia
731 3218 birgit.aasmae@emu.ee
CV ETISes
Svetlana Belova Svetlana Belova
lektor, dipl ECVD, loomaarst, väikelooma dermatoloogia
731 3727
Ingrid Hang Ingrid Hang
lektor, PhD, väikeloomade gastroenteroloogia
ingrid.hang@emu.ee
Julia Jeremejeva Julia Jeremejeva
lektor, PhD, sigade meditsiin
731 3217, julia.jeremejeva@emu.ee
Andžela Lehtla Andžela Lehtla
lektor, MSc, kirurgia, oftalmoloogia, lemmikloomade meditsiini valikmooduli koordinaator
731 3727
731 3224, andzela.lehtla@emu.ee
Paul Fridtjof Mõtsküla Paul Fridtjof Mõtsküla
lektor
731 3751, paul.motskula@emu.ee
Merle Valdmann Merle Valdmann
lektor, MSc, lemmikloomade sisehaigused, lemmikloomade dermatoloogia ja allergoloogia, lemmikloomade kliiniline söötmine
731 3218, merle.valdmann@emu.ee
Tarmo Niine Tarmo Niine
assistent, immunoloogia, 731 3221, tarmo.niine@emu.ee  
CV ETISes
Gerli Liivla Gerli Liivla
veterinaarpatoloog
731 3215, gerli.liivla@emu.ee
Svetlana Mahhova Svetlana Mahhova
vanemlaborant
731 3730, 731 3224, svetlana.mahhova@emu.ee
Silva Tedrema Silva Tedrema
vanemlaborant
731 3728, silva.tedrema@emu.ee
Madis Aidnik Madis Aidnik
emeriitdotsent, kirurgia ja sünnitusabi õppetooli esimene juhataja
EMÜ loomakliinik (VL VK)
Helena Randoja Helena Randoja 
loomakliiniku juhataja 
Suurloomakliinik (tel 731 3713)
Reet Herm Reet Herm
vanemloomaarst, hobusekliiniku pealoomaarst, hobuste meditsiin
731 3724, 731 3713, 522 2062, reet.herm@emu.ee
Kerli Raaperi Kerli Mõtus
vanemloomaarst
731 3219, kerli.motus@emu.ee
Alar Onoper Alar Onoper
vanemloomaarst, suurloomade meditsiin
731 3722, 731 3713, alar.onoper@emu.ee
Jaanika Paalmäe Jaanika Paalmäe (lapsehoolduspuhkusel)
loomaarst
731 3724, jaanika.paalmae@emu.ee
Hertta Pirkkalainen Hertta Pirkkalainen
loomaarst, produktiivloomade peaarst, suurloomade meditsiin
731 3728, hertta.pirkkalainen@emu.ee
Triin Rilanto Triin Rilanto
loomaarst, hobuste meditsiin
731 3722, triin.rilanto@emu.ee
Margit Sarits Margit Sarits (lapsehoolduspuhkusel)
loomaarst, suurloomade meditsiin
731 3728, margit.sarits@emu.ee
Tiina Zõbin Tiina Zõbin
loomaarst, hobuste meditsiin
731 3713, tiina.seier@emu.ee
Maria Kivastik Maria Kivastik
nooremloomaarst
731 3724, maria.kivastik@emu.ee
Andres Reilent Andres Reilent
nooremloomaarst
andres.reilent@emu.ee
Egne Vellner Egne Vellner
nooremloomaarst
731 3724, egne.vellner@emu.ee
Katrin Laanesoo Katrin Laanesoo
vanemlaborant, registraator suurloomakliinikus
731 3713, katrin.laanesoo@emu.ee
Kalmer Kalmus Kalmer Kalmus
peaspetsialist, sõrahaigused
731 3718, 731 3713, kalmer.kalmus@emu.ee
Marge Pärn Marge Pärn
vanemlaborant, loomaarstiabiline
marge.parn@emu.ee
Kaldi Narusing Kaldi Narusing
laborant, suurloomakliinik
kaldi.narusing@emu.ee
Kerli Säärits Kerli Säärits
laborant, suurloomakliinik
731 3713, kerli.saarits@emu.ee
Väikeloomakliinik (registratuur 731 3224)
Kristel Peetsalu Kristel Peetsalu (lapsehoolduspuhkusel)
väikeloomakliiniku pealoomaarst, väikelooma sisehaigused, kliinilis-laboratoorne diagnostika
731 3719, kristel.peetsalu@emu.ee
Ave Kupper Ave Kupper
vanemloomaarst, väikelooma sisehaigused
731 3719, ave.kupper@emu.ee
Kadri Kääramees Kadri Kääramees
vanemloomaarst
731 3750, kadri.kaaramees@emu.ee
Rainer Hõim Rainer Hõim
loomaarst, kirurgia, ortopeedia
731 3751, rainer.hoim@emu.ee
Kadri Janson Kadri Janson
loomaarst, väikelooma meditsiin
731 3731, kadri.janson@emu.ee
Liisi Kulasalu Liisi Kulasalu
loomaaarst, väikelooma meditsiin
731 3719, liisi.kulasalu@emu.ee
Kristel Kääpa Kristel Kääpa
loomaarst
kristel.kaapa@emu.ee
Diana Leppsoo Diana Leppsoo
loomaarst, väikelooma kirurgia
731 3752, diana.leppsoo@emu.ee
Maris Merivee Maris Merivee
loomaarst, väikelooma meditsiin
maris.merivee@emu.ee
Jaana Parek Jaana Parek
loomaarst, väikelooma meditsiin
731 3719, jaana.parek@emu.ee
Piret Savvi Piret Savvi
loomaarst, väikelooma meditsiin
731 3750, piret.savvi@emu.ee
Aiki Saaremäe Aiki Saaremäe
loomaarst, väikelooma meditsiin
731 3731, aiki.saaremae@emu.ee
Liisa Siimon Liisa Siimon (lapsehoolduspuhkusel)
loomaarst, väikelooma meditsiin
731 3731, liisa.siimon@emu.ee
Merle Toom Merle Toom
loomaarst, väikelooma meditsiin
731 3750, merle.toom@emu.ee
Maarja Uri Maarja Uri
loomaarst
maarja.uri@emu.ee
Epp Ülevaino Epp Ülevaino (lapsehoolduspuhkusel)
loomaarst
731 3750, epp.ylevaino@emu.ee
Jevgenia Laksberg Jevgenia Laksberg
nooremloomaarst
jevgenia.lansberg@emu.ee
Kristi Sisask Kristi Sisask
nooremloomaarst
kristi.sisask@emu.ee
Valentina Tiškina Valentina Tiškina
nooremloomaarst
731 3750, valentina.tiskina@emu.ee
Liis Uusaed Liis Uusaed
nooremloomaarst
731 3750, liis.uusaed@emu.ee
Raili Karja Raili Karja
spetsialist, väikeloomakliinik
raili.karja@emu.ee
Meelis Ombler Meelis Ombler
spetsialist, radioloogiatehnik
meelis.ombler@emu.ee
Evelin Rebane Eveli Rebane (lapsehoolduspuhkusel)
radioloogiatehnik
eveli.rebane@emu.ee
Jaana Salujõe Jaana Salujõe
vanemlaborant
731 3224, jaana.salujoe@emu.ee
Anne Anier Anne Anier
laborant, loomaarstiabiline
anne.anier@emu.ee
Martin Karindi Martin Karindi
laborant, loomaarstiabiline
martin.karindi@emu.ee
Agnes Kikas Agnes Kikas
laborant, loomaarstiabiline, väikeloomakliinik
agnes.kikas@emu.ee
Evelin Klaos Evelin Klaos
laborant
evelin.klaos@emu.ee
Eda Leola Eda Leola
laborant
eda.leola@emu.ee 
Vaike Leola Vaike Leola
laborant, loomaarstiabiline
vaike.loeola@emu.ee
Triinu Lomp Triinu Lomp
laborant, loomaarstiabiline
triinu.lomp@student.emu.ee
Karin Murik Karin Murik
laborant
Marlen Mäesalu Marleen Mäesalu
laborant, loomaarstiabiline, väikeloomakliinik
marleen.maesalu@emu.ee
Külvi Oago Külvi Oago
laborant
kylvi.oago@emu.ee
Kerli Piller Kerli Piller
laborant, loomaarstiabiline
kerli.piller@emu.ee
Kristjan Praks Kristjan Praks
laborant
Ruudu Remmelgas Ruudu Remmelgas
laborant
ruudu.remmelgas@emu.ee
Rasmus Saarniit Rasmus Saarniit
laborant, loomaarstiabiline
rasmus.saarniit@emu.ee
Mari-Liis Stimmer Mari-Liis Stimmer
laborant, loomaarstiabiline
mari-liis.stimmer@emu.ee
Siret Talkis Siret Talkis
laborant
siret.talkis@emu.ee
Maria Tuberg Maria Tuberg
laborant, väikeloomakliinik
maria.tuberg@emu.ee
Kliinilise veterinaaria ühendlaboratoorium (VL KL)
Külli Must Külli Must
ühendlaboratooriumi juhataja
731 3221, kylli.must@emu.ee
Niina Sidorova Niina Sidorova
veterinaararst
731 3220, niina.sidorova@emu.ee
Annika Hurt Annika Hurt
bioanalüütik
annika.hurt@emu.ee
Pille Paats Pille Paats
bioanalüütik
731 3225, pille.paats@emu.ee
Sirje Kokassaar Sirje Kokassaar
mikrobioloog
731 3251, sirje.kokassaar@emu.ee
Apteek (VL AP)
Urve Peitel Urve Peitel
apteeker
731 3204, urve.peitel@emu.ee
Janne Tamm Janne Tamm
apteeker
731 3204
   
 
LOOMAGENEETIKA JA TÕUARETUSE OSAKOND (VL LG)
Kreutzwaldi 46, 51006 Tartu, tel 731 3467, fax 742 2344, Kreutzwaldi 62, 51014 Tartu, tel 731 3423
  
Haldja Viinalass Haldja Viinalass
osakonnajuhataja, professor, PhD (pm), loomageneetilised analüüsi meetodid, loomageneetika, veterinaargeneetika
731 3467, 742 2344, 518 7618, haldja.viinalass@emu.ee
CV ETISes
Tanel Kaart Tanel Kaart
dotsent, dr (mat), biomeetria, katsetöö metoodika ja statistiline andmetöötlus, aretusväärtuse määramine
731 3408, tanel.kaart@emu.ee
Heli Kiiman Heli Kiiman
dotsent, dr (pm), üldloomakasvatus, põllumajanduse alused, veisekasvatus
731 3454, heli.kiiman@emu.ee
Elli Pärna Elli Pärna
vanemteadur, knd (biol) 731 3419, elli.parna@emu.ee
Einar Orgmets Einar Orgmets
lektor, dr (pm), eriloomakasvatus, loomakasvatuse üldkursus, aretusõpetus, aretusprogrammid, aretuskonsulendi kursus, veisekasvatus
731 3 441, einar.orgmets@emu.ee
Alo Tänavots Alo Tänavots 
lektor, dr (pm), seakasvatus, biomeetria, loomakasvatuse üldkursus, aretusõpetus, veebindaja
731 3450, alo.tanavots@emu.ee
CV ETISes
Mirjam Vallas Mirjam Vallas
teadur, PhD, biomeetria
731 3408, mirjam.vallas@emu.ee
Priit Pihlik Priit Pihlik
spetsialist, doktorant, mesindus
731 3408, priit.pihlik@emu.ee
Heli Pärtma Heli Pärtma
vanemlaborant
731 3423, heli.partma@emu.ee
Olev Saveli Olev Saveli
emeriitprofessor, aretusõpetus, veisekasvatus
731 3455, olev.saveli@emu.ee
Mari Liiva Mari Liiva
doktorant, populatsioonigeneetika matemaatilised mudelid
731 3408, mari.liiva@emu.ee
Geneetika laboratoorium
Kreutzwaldi 46, 51006 Tartu, tel 731 3470, faks 742 2344, e-post genlab@emu.ee
Sirje Värv Sirje Värv
vanemteadur, PhD, loomageneetika
731 3468, sirje.varv@emu.ee
Maris Kilk Maris Kilk
tehnoloog
731 3470, maris.kilk@emu.ee
Susanna Klaus Susanna Klaus
geenitehnoloog
731 3469, susanna.klaus@emu.ee
Inne Tomba Inne Tomba
tehnoloog
731 3470, inne.tomba@emu.ee
Erkki Sild Erkki Sild
analüütik
731 3469, erkki.sild@emu.ee
   
  
SIGIMISBIOLOOGIA OSAKOND (VL BS)
Kreutzwaldi 62 B-tiib, 51006 Tartu, tel 731 3466
  
Ülle Jaakma Ülle Jaakma
osakonnajuhataja, professor, vanemteadur, PhD, embrüotehnoloogia, spermatoloogia, reproduktsiooni biotehnoloogia ja füsioloogia
731 3466, 528 8468, ylle.jaakma@emu.ee
CV ETISes
Sulev Kõks Sulev Kõks
professor, PhD, funktsionaalne genoomika
731 3485, sulev.koks@emu.ee
CV ETISes
Andres Valdmann Andres Valdmann
professor, dr vet med, hübridoomi tehnoloogia, immuunanalüüsi metodoloogia, piimalehmade munasarjafunktsioon ja inna sünkroniseerimine
731 3484; 5559 9081, andres.valdmann@emu.ee
Triin Hallap Triin Hallap
teadur, PhD, pullisperma kvaliteet, embrüotehnoloogia
731 3427, triin.hallap@emu.ee 
Jevgeni Kurõkin Jevgeni Kurõkin
teadur, embrüokogumisrühma juht, PhD, veise sigimise füsioloogia ja patoloogia, reproduktsiooni biotehnoloogia
731 3427, jevgeni.kurykin@emu.ee
Peeter Padrik Peeter Padrik
teadur, doktorant, MSc, spermatoloogia, kunstlik seemendus
487 3105
Pille Pärn Pille Pärn
teadur, MSc, molekulaarbioloogia, rakubioloogia
731 3254, pille.parn@emu.ee
Aili Sarapik Aili Tagoma
teadur,  PhD, molekulaargeneetika, immunoloogia, rakubioloogia
731 3488, aili.tagoma@emu.ee
Rutt Lilleoja Rutt Lilleoja
nooremteadur
731 3488, rutt.lilleoja@emu.ee
CV ETISes
Elina Mark Elina Mark
nooremteadur, doktorant, MSc (loomakasvatus)
elina.mark@emu.ee
CV ETISes
Gret-Kristel Mällo Gret-Kristel Mällo
nooremteadur, doktorant, veiste sigimine
731 3253, gret.mallo@emu.ee
Monika Nõmm Monika Nõmm (lapsehoolduspuhkusel)
nooremteadur, doktorant
731 3488, monika.nomm@emu.ee
Hector C. Pagan Hector C. Pagan
projektijuht
Marilin Ivask Marilin Ivask
peaspetsialist
731 3488, marilin.ivask@emu.ee
Mihkel Jalakas Mihkel Jalakas
peaspetsialist, sünnitusabi ja günekoloogia, funktsionaalne anatoomia
731 3216, mihkel.jalakas@emu.ee
Kadri Soidra
vanemspetsialist, knd (tehn)
731 3205, kadri.soidra@emu.ee
Hemminki Otstavel Hemminki Otstavel
spetsialist
Hannelore Kiiver Hannelore Kiiver
doktorant, MSc (loomakasvatus)
hannelore.kiiver@emu.ee
CV ETISes
Terje Anderson Terje Anderson
katsetehnik
526 7479
Aino Nõmmeots Aino Nõmmeots
katsetehnik
731 3202, aino.nommeots@emu.ee
Ilmar Müürsepp Ilmar Müürsepp
emeriitprofessor, dr vet med, kunstlik seemendus, embrüosiirdamine, veise sigimise füsioloogia ja patoloogia
   
  
SÖÖTMISE OSAKOND (VL VS)
Kreutzwaldi 46, 51006 Tartu, tel 731 3473
731 3471, 731 3402, faks 731 3477; Kreutzwald1 62, 51014 Tartu
  
Meelis Ots Meelis Ots
osakonnajuhataja, professor, dr (pm), loomade toitumine ja aineringed, söötmisõpetus
731 3474, meelis.ots@emu.ee
CV ETISes
David Arney David Arney 
professor, vanemteadur, PhD, loomade heaolu
731 3413, david.arney@emu.ee
CV ETISes
Marko Kass Marko Kass
dotsent, PhD, söötmisteadus
731 3412, marko.kass@emu.ee
CV ETISes
Aleksander Lember Aleksander Lember
dotsent, dr (pm), seakasvatus, eriloomakasvatus, koerakasvatus, teadustööde vormistamine, linnukasvatus
731 3449, aleksander.lember@emu.ee
Ragnar Leming Ragnar Leming
dotsent, dr (pm), loomade käitumine ja heaolu, maheloomakasvatus, seakasvatus, eriloomakasvatus, loomakasvatuse üldkursus, põllumajanduse alused
731 3444, ragnar.leming@emu.ee
Peep Piirsalu Peep Piirsalu
dotsent, knd (pm), karusloomakasvatus, üldloomakasvatus, põllumajanduse alused, lambakasvatus, eriloomakasvatus
731 3448, peep.piirsalu@emu.ee
Silvi Tölp Silvi Tölp
dotsent, knd (pm), toitumisfüsioloogia ja metabolism, katsetöö metoodika ja statistiline andmetöötlus, söötmisõpetus, eksperimendi planeerimise alused
731 3443, silvi.tolp@emu.ee
Hanno Jaakson Hanno Jaakson
vanemteadur, PhD, loomse materjali analüüsi meetodid
731 3444, hanno.jaakson@emu.ee
Katri Ling Katri Ling
vanemteadur, knd (biol), mäletsejaliste metabolism
731 3480, 515 2696, katri.ling@emu.ee
Jaak Samarütel Jaak Samarütel
vanemteadur, PhD, mäletsejaliste metabolism
731 3476, jaak.samarytel@emu.ee
CV ETISes
Tiia Ariko Tiia Ariko
lektor, mag (pm), doktorant, koerakasvatus
731 3430, tiia.ariko@emu.ee
Aire Ilves Aire Ilves-Luht (lapsehoolduspuhkusel)
vanemspetsialist, doktorant
731 3476, aire.ilves@emu.ee
Irje Leontjeva Irje Nutt
vanemlaborant, mag (pm)
731 3451, irje.nutt@emu.ee
Tiina Uba Tiina Uba
vanemlaborant
731 3402, tiina.uba@emu.ee
Katie Pärn-Mägi Katie Pärn-Mägi
katsetehnik
523 0965, katie.parn-magi@emu.ee
Priit Karis Priit Karis
doktorant 731 3480, priit.karis@student.emu.ee
CV ETISes 
Maria Soonberg
doktorant
731 3444, maria.soonberg@emu.ee
CV ETISes
Olav Kärt Olav Kärt
emeriitprofessor, dr (pm), söötmisõpetus, loomade toitumine ja aineringed, toitumisfüsioloogia ja metabolism
731 3401, 513 6344, olav.kart@emu.ee
CV ETISes
Harald Tikk Harald Tikk
emeriitprofessor, dr (pm)
731 3452

Sööda ja ainevahetuse uurimise laboratoorium
Andres Olt Andres Olt
laborijuhataja, teadur, mag (pm)
731 3478, andres.olt@emu.ee
Mare Kamenik Mare Kamenik
vanemlaborant
731 3479, mare.kamenik@emu.ee
Ülle Laurits Ülle Laurits
vanemlaborant
731 3479, ylle.laurits@emu.ee
Maksim Runin Maksim Runin
vanemlaborant
731 3479
Irina Vikman Irina Vikman 
vanemlaborant
731 3479, irina.vikman@emu.ee
Natalia Palm Natalia Palm
keemik
731 3479

Piima kvaliteedi uurimise laboratoorium
Merike Henno Merike Henno
laborijuhataja, vanemteadur, dr (pm)
731 3471, 731 3472, 516 3550, merike.henno@emu.ee, piimlab@emu.ee
Ivi Jõudu Ivi Jõudu
dotsent, vanemteadur, PhD, piima biokeemia
731 3430, ivi.joudu@emu.ee
CV ETISes
Maia Kiivit Maia Kiivit
tehnoloog
731 3471, maia.kiivit@emu.ee
Sülvi Paju Sülvi Paju
tehnoloog
731 3472, sylvi.paju@emu.ee
Sirje Kuusik Sirje Kuusik
keemik
731 3472, sirje.kuusik@emu.ee
Andre Veskioja Andre Veskioja
doktorant
731 3430, andre.veskioja@emu.ee
   
 
TOIDUHÜGIEENI OSAKOND (VL TH)
Kreutzwaldi 56/3, 51014 Tartu, tel 731 3433, faks 731 3432
  
Mati Roasto Mati Roasto
juhataja, professor, dr (vet-med), toidu- ja tootmishügieen
731 3433, mati.roasto@emu.ee
CV ETISes
Tõnu Püssa Tõnu Püssa
professor, vanemteadur, knd (keemia), toidu- ja keskkonna toksikoloogia
731 3810, tonu.pyssa@emu.ee
CV ETISes
Terje Elias Terje Elias
dotsent, PhD (toiduteadus), lihainspektsioon ja -hügieen
731 3433, terje.elias@emu.ee
Merike Lillenberg Merike Lillenberg
dotsent, PhD (keskkonnakaitse), toidu- ja keskkonna hügieen
731 3432, merike.lillenberg@emu.ee
Kadrin Meremäe Kadrin Meremäe
dotsent, PhD (toiduteadus), piimahügieen
731 3431, kadrin.meremae@emu.ee
Katrin Laikoja Katrin Laikoja
lektor, mag (tehn), toiduohutuse juhtimissüsteemid
731 3921, katrin.laikoja@emu.ee
Piret Raudsepp Piret Raudsepp
lektor, MSc, toitumisõpetuse lektor
731 3921
Peeter Toomik Peeter Toomik
teadur, MSc (keemia), toidukeemia
731 3432
Dea Anton Dea Anton
kvaliteedi spetsialist
731 3921
Darja Matt Darja Matt
doktorant (toidu kvaliteet)
Mihkel Mäesaar Mihkel Mäesaar
doktorant (toidupatogeenide molekulaaruuringud)
Priit Pedastsaar Priit Pedastsaar
doktorant (veiniteadus)
Alida Kiis Alida Kiis
emeriitdotsent, knd (tehnika), piima- ja lihatehnoloogia kateedri asutaja ja esimene juhataja
731 3433, alida.kiis@emu.ee
 
  
TOIDUTEADUSE JA TOIDUAINETE TEHNOLOOGIA OSAKOND (VL TD)
Kreutzwaldi 56/5, 51014 Tartu, tel 731 3346; Kreutzwaldi 62, 51014 Tartu, tel 731 3740, faks 731 3742
   
Ivi Jõudu Ivi Jõudu
osakonnajuhataja, dotsent, PhD, piimakeemia
731 3471, ivi.joudu@emu.ee
CV ETISes
Hannes Mootse Hannes Mootse (osalise koormusega)
tehnoloogialaborite juhataja, MSc
503 4510, hannes.mootse@emu.ee
CV ETISes
Helena Andreson Helena Andreson
dotsent, PhD, üld- ja toidumikrobioloogia, 731 3350, helena.andreson@emu.ee
CV ETISes
Katrin Laikoja Katrin Laikoja
lektor, MSc, toiduohutus, piimatoodete tehnoloogia
731 3921, katrin.laikoja@emu.ee
Tauno Mahla Tauno Mahla
lektor, MSc, kvaliteediõpetus, piimatoodete tehnoloogia, toiduainetööstuse tehnoloogiliste protsesside teoreetilised ja tehnoökonoomilised alused
731 3352, tauno.mahla@emu.ee
Anna Pisponen Anna Pisponen (lapsehoolduspuhkusel)
lektor, MSc, doktorant, piimatehnoloogia ja jookide tehnoloogia
731 3344, anna.pisponen@emu.ee
CV ETISes
Annemari Polikarpus Annemari Polikarpus
lektor, MSc, piima- ja kondiitritoodete tehnoloogia, toiduainetetööstuse tootearendus
731 3353, annemari.polikarpus@emu.ee
Raili Saar Raili Saar
lektor, MSc, liha-, pagari- ja jookide tehnoloogia,
731 3353, raili.saar@emu.ee
CV ETISes
Andres Sats Andres Sats
lektor, MSc, doktorant, piimatehnoloogia
andres.sats@emu.ee
CV ETISes
Riina Soidla Riina Soidla
lektor, MSc, tapasaaduste tehnoloogia, toiduainete konserveerimise ja säilitamise tehnoloogia
731 3347, riina.soidla@emu.ee
CV ETISes
Vilma Tatar Vilma Tatar
lektor, MSc, piimatehnoloogia, piimatööstuse eriseadmed, magistriõppe õppekava juht
vilma.tatar@emu.ee
CV ETISes
Alo Tänavots Alo Tänavots 
lektor, dr (pm), seakasvatus, sealiha kvaliteet, biomeetria
731 3450, alo.tanavots@emu.ee
CV ETISes
Kristi Kerner Kristi Kerner
assistent, MSc
kristi.kerner@emu.ee
CV ETISes
Siiri Haan Siiri Haan
keemik-tehnoloog, MSc, piimatehnoloogia
731 3350, siiri.haan@emu.ee
Kersti Veske Kersti Veske
mikrobioloog, MSc, mikrobioloogia
Risto Iljas Risto Iljas
multimeediaspetsialist
risto.iljas@emu.ee
Alice Aav Alice Aav
spetsialist, PhD
alice.aav@emu.ee
CV ETISes
Sirje Pajumägi Sirje Pajumägi
spetsialist, MSc, piimatehnoloogia
731 3344, sirje.pajumagi@emu.ee
CV ETISes
Leno Mätas Leno Mätas
keemik, MSc, toidukeemia
731 3355, leno.matas@emu.ee
Kersti Paavel Kersti Paavel
laborant
731 3320, kersti.paavel@emu.ee
Meili Rei Meili Rei
emeriitprofessor, PhD, lihatehnoloogia
meili.rei@emu.ee
Priit Elias Priit Elias
emeriitdotsent, PhD, piima ja piimatoodete mikrobioloogia
priit.elias@emu.ee
Keemia üksus
Avo Karus Avo Karus
professor, dr (pm), toiduainete analüüsimetoodikad, biokeemia
731 3740, faks 731 3742,  avo.karus@emu.ee
CV ETISes
Sergei Jurtšenko
dotsent
731 3743, sergei.jurtsenko@emu.ee
CV ETISes
Virge Karus Virge Karus  
lektor, biokeemia
731 3740, virge.karus@emu.ee
CV ETISes
Katrin Kestav Katrin Kestav
lektor, bioorgaaniline keemia
731 3744, katrin.kestav@emu.ee 
CV ETISes
Katrin Kolk Katrin Kolk
lektor, knd (keemia), bioorgaaniline keemia
731 3744, katrin.kolk@emu.ee
Ago Murdel Ago Murdel
vanemlaborant
731 3741, 731 3745, ago.murdel@emu.ee
Tanel Tann Tanel Tann
vanemlaborant
731 3741, 731 3746, tanel.tann@emu.ee
 

VESIVILJELUSE OSAKOND (VL VV)
Kreutzwaldi 48, 51006 Tartu, tel 731 3481
 
Riho Gross Riho Gross
osakonnajuhataja, professor, knd (pm), kalade molekulaargeneetika ja tõuaretus
731 3489, 513 7139, riho.gross@emu.ee
CV ETISes
Erica H. Leder Erica H. Leder
vanemteadur, PhD, kalade genoomika
731 3422, eric.leder@emu.ee
CV ETISes
Anti Vasemägi Anti Vasemägi
vanemteadur, PhD, kalade geneetika
731 3481, anti.vasemagi@emu.ee
CV ETISes
Margo Hurt Margo Hurt
lektor, ihtüoloog (vähimajandus), MSc
margo.hurt@emu.ee
CV ETISes
Heiki Jaanuska Heiki Jaanuska
lektor, spetsialist, doktorant, kalade kasvatus
731 3481, heiki.jaanuska@emu.ee 
CV ETISes
Siim Kahar Siim Kahar
lektor, spetsialist, MSc, kalade bioloogia
+372 731 3422, siim.kahar@emu.ee
CV ETISes
Katrin Kaldre Katrin Kaldre
lektor, doktorant, MSc, kalade kasvatus
731 3481. katrin.kaldre@emu.ee
CV ETISes
Priit Päkk Priit Päkk
lektor, PhD, kalade haigused
731 3482, priit.pakk@emu.ee
CV ETISes
Lilian Pukk Lilian Pukk
teadur, PhD, kalade geneetika
731 3445, lilian.pukk@emu.ee
CV ETISes
Oksana Burimski Oksana Burimski (lapsehoolduspuhkusel)
nooremteadur, doktorant, MSc, kalade geneetika,
731 3445, oksana.burimski@emu.ee
CV ETISes
Kerli Haugjärv Kerli Haugjärv
geenianalüütik, MSc
731 3445, kerli.haugjarv@emu.ee  
Marje Aid Marje Aid
ihtüoloog, MSc
731 3481, marje.aid@emu.ee
Tiit Paaver Tiit Paaver
ihtüoloog, emeriitprofessor, knd (biol), vesiviljeluse tehnoloogiad, kalade bioloogia
731 3490, 529 6030, tiit.paaver@emu.ee
CV ETISes

 
veterinaaria alusteaduste ja populatsioonimeditsiini osakond (VL VP)
Kreutzwaldi 62, 51014 Tartu, tel 731 3210, 503 3229
  

Arvo Viltrop Arvo Viltrop
osakonnajuhataja, professor, dr (vet-med), veterinaarepidemioloogia, veterinaarteenistuse korraldus ja seadusandlus
731 3210, arvo.viltrop@emu.ee
Marina Aunapuu Marina Aunapuu
professor, dr (vet-med), embrüoloogia, histoloogia, tsütoloogia
737 4260, marina.aunapuu@emu.ee 
CV ETISes
Ülle Jaakma Ülle Jaakma
professor, vanemteadur, knd (pm), füsioloogia
731 3206, ylle.jaakma@emu.ee
CV ETISes
Enn Ernits Enn Ernits
dotsent, dr (vet-med), koduloomade anatoomia, veterinaarmeditsiini ajalugu
731 3242, 731 3243, enn.ernits@emu.ee
CV ETISes
Allan Kaasik
dotsent, PhD (pm), söötmisprogrammid, söötmiskonsulendi kursus
731 3425, allan.kaasik@emu.ee
CV ETISes
Andres Aland Andres Aland
lektor, dr (vet-med), loomatervishoid
731 3209, andres.aland@emu.ee
CV ETISes
Tõnu Järveots Tõnu Järveots
lektor, mag (vet-med), patoloogiline anatoomia ja lahanguõpetus, kohtuveterinaaria
731 3234, tonu.jarveots@emu.ee
Kätlin Leisson Kätlin Leisson
lektor, PhD, hobuste lihaskoe morfoloogia ja füsioloogia, hobuste sigimine
731 3216, katlin.leisson@emu.ee
CV ETISes
Esta-Laine Nahkur Esta Nahkur
lektor, PhD, koduloomade anatoomia
731 3243, esta.nahkur@emu.ee
CV ETISes
Kristi Praakle
lektor, mikrobioloogia
731 3250, kristi.praakle@emu.ee 
CV ETISes
Tiiu Saar Tiiu Saar
lektor, dr (vet-med), viroloogia
731 3342, tiiu.saar@emu.ee
Toomas Tiirats Toomas Tiirats
lektor, mag (vet-med), patoloogiline füsioloogia
731 3205, toomas.tiirats@emu.ee
CV ETISes
Lea Tummeleht Lea Tummeleht
teadur, PhD
731 3229, lea.tummeleht@emu.ee
Kädi Neare Kädi Neare
nooremteadur, doktorant
731 3251, kadi.neare@emu.ee
Kärt Must Kärt Must
veterinaar, doktorant
731 3221, kart.must@emu.ee   
CV ETISes
Kaari Reimus Kaari Reimus
veterinaar, doktorant
731 3751, kaari.reimus@emu.ee
Maarja Tagel Maarja Tagel
veterinaar, doktorant
731 3225, maarja.tagel@emu.ee
CV ETISes
Elisabeth Dorbek-Kolin Elisabeth Dorbek-Kolin
assistent, doktorant, infektsioonhaigused
elisabeth.dorbek-kolin@emu.ee
CV ETISes
Ivar Blank Ivar Blank
veterinaarpatoloog
5828 8956, ivar.blank@emu.ee
Mihkel Miil
vaneminsener
731 3428, mihkel.miil@emu.ee
Heli Kirik
spetsialist
Eha Järv Eha Järv
vanemlaborant
731 3243, eha.jarv@emu.ee
Epp Klaassen Epp Klaassen
vanemlaborant
731 3241, epp.klaassen@emu.ee
Asta Niinemets Asta Niinemets
vanemlaborant
731 3206, asta.niinemets@emu.ee
Malle Liblik Malle Liblik
laborant
731 3238, malle.liblik@emu.ee
Mare Tamm Mare Tamm
laborant
5309 4794, mare.tamm@emu.ee
Evelyn Eensoo Evelyn Eensoo
preparaator
731 3243, evelyn.eensoo@emu.ee
Peeter Järv Peeter Järv
tehnik
5341 1032, peeter.jarv@emu.ee
Parasitoloogia töörühm
Marilin Janson Marilin Janson (lapsehoolduspuhkusel)
nooremteadur, doktorant
731 3229, marilin.janson@emu.ee
Ivi Novak Ivi Novak
laborant
731 3211, ivi.novak@emu.ee
Riskihindamisüksus
Anne-Ly Veetamm Anne-Ly Veetamm
peaspetsialist
731 3215,  5919 6909, anne-ly.veetamm@emu.ee
   
Toivo Järvis Toivo Järvis
emeriitprofessor dr (vet-med), parasitoloogia
731 3210, toivo.jarvis@emu.ee
CV ETISes
Kaarel Kadarik Kaarel Kadarik
emeriitprofessor, knd (biol), patoloogiline füsioloogia
731 3223
Nikolai Koslov Nikolai Koslov
emeriitprofessor, dr (vet), patoloogiline anatoomia
731 3229
Jaan Praks Jaan Praks
emeriitprofessor, dr (vet-med), loomahügieen
jaan.praks@emu.ee
Toivo Suuroja Toivo Suuroja
emeriitprofessor, dr (vet-med), histoloogia, embrüoloogia, tsütoloogia
731 3345