SÜNDMUSED

Sündmusi ei ole.

Veterinary Medicine
EAEVE

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut vastutab ülikoolis veterinaarmeditsiini – loomaarstiõppe, kalakasvatuse, loomakasvatuse ning toiduainete tehnoloogia eriala õppetöö eest. Instituudi töös on ääretult oluline, et kaasajastatud õppe- ja teadustöö reageeriks paindlikult tootja ja töötleja vajadustele. Instituudi osakondade ja töörühmade uurimistöö erinevates valdkondades katab pea kogu ahela „farmist toidulauale”.
EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut teeb söötmis- teaduse, loomakasvatuse, s.h kalakasvatuse, loomageneetika ja tõuaretuse, sigimisbioloogia ja  reproduktsiooni, biotehnoloogia, normaalse ja patoloogilise morfoloogia, looma tervise, nakkus- ja invasioonihaiguste, teraapia, toiduhügieeni, toiduainete tehnoloogia ning teistes loomakasvatuse ja veterinaarmeditsiini valdkondades tänapäeva tasemel õppe- ning teadus- ja arendustööd ning arendab innovaatilist tegevust.
Praegune ülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut moodustati 1. jaanuaril 2005. aastal endise Eesti Põllumajandusülikooli loomakasvatusinstituudi, loomaarstiteaduskonna ja agrobiokeskuse baasil. 

UUDISED

Veel uudiseid...

Lilian Pukki doktoritöö kaitsmine

14.09.2016
14.oktoobril kell 13.15 tuleb ruumis Kreutzwaldi 5-2A1 kaitsmisele põllumajanduse õppekava  doktorandi Lilian Pukki väitekiri  “Analysis of molecular genetic and life-history traits in Eurasian perch (Perca fluviatilis L.). Ahvena (Perca fluviatilis L.) molekulaargeneetiliste näitajate ja elukäiguomaduste analüüs” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal. Doktoritöö juhendaja on vanemteadur Anti Vasemägi  Kaasjuhendajad: prof. Riho Gross, prof. Tiit Paaver  Oponent: prof. Filip Vo

Instituudi direktoriks valiti Toomas Tiirats

21.06.2016
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi direktori valimise konkursile esitati kaks kandidaati: Andres Aland, instituudi praegune direktor ja Toomas Tiirats, instituudi lektor ning olnud varem instituudi direktor. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusnõukogu valimiskoosolekul 20. juunil 2016 osutus direktoriks valituks Toomas Tiirats (poolt 9 nõukogu liiget 14-st). Direktor täidab oma ülesandeid direktorina lisaülesande korras viis aastat. Direktori ametiaeg algab 1. septembril 2016.

APSi aastakonverents TOIT ja TOIDU TOOTMINE

23.05.2016
Kutsume Teid 3. juunil Eesti Maaülikooli Tehnikamajas (Fr. R. Kreutzvaldi 56) toimuvale APSi aastakonverentsile TOIT ja TOIDU TOOTMINE. Konverents on pühendatud toidule ja selle tootmisel esinevatele probleemidele. Konverentsi kava leiate APSi kodulehelt. Teaduslikule poolele järgneb seltsi aastakoosolek ning hiljem on võimalik mõtteid vahetada vabamas õhkkonnas. Palume registreeruda hiljemalt 30. maiks, helistades seltsi sekretärile Heli Kiimanile telefonil 731 3454 või saates e-kirja heli.kiiman@emu.ee.