SÜNDMUSED

Urmas Sanniku doktoritöö kaitsmine

Kreutzwaldi 62 - A201, Tartu

Veterinary Medicine
EAEVE

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut vastutab ülikoolis veterinaarmeditsiini – loomaarstiõppe, kalakasvatuse, loomakasvatuse ning toiduainete tehnoloogia eriala õppetöö eest. Instituudi töös on ääretult oluline, et kaasajastatud õppe- ja teadustöö reageeriks paindlikult tootja ja töötleja vajadustele. Instituudi osakondade ja töörühmade uurimistöö erinevates valdkondades katab pea kogu ahela „farmist toidulauale”.
EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut teeb söötmis- teaduse, loomakasvatuse, s.h kalakasvatuse, loomageneetika ja tõuaretuse, sigimisbioloogia ja  reproduktsiooni, biotehnoloogia, normaalse ja patoloogilise morfoloogia, looma tervise, nakkus- ja invasioonihaiguste, teraapia, toiduhügieeni, toiduainete tehnoloogia ning teistes loomakasvatuse ja veterinaarmeditsiini valdkondades tänapäeva tasemel õppe- ning teadus- ja arendustööd ning arendab innovaatilist tegevust.
Praegune ülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut moodustati 1. jaanuaril 2005. aastal endise Eesti Põllumajandusülikooli loomakasvatusinstituudi, loomaarstiteaduskonna ja agrobiokeskuse baasil. 

UUDISED

Veel uudiseid...

Urmas Sanniku doktoritöö kaitsmine

30.11.2016
15. detsembril 2016 kell 10.00 toimub auditooriumis A-201 toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakonna doktorandi Urmas Sanniku doktoritöö „Model system for monitoring the resources of animal by-products in Estonian meat industry and elaboration of an integrated method for protein extraction” („Mudelsüsteem loomse päritoluga kõrvalsaaduste ressursside seireks Eesti lihatööstuses ja valgu ekstraktsioonmeetodi väljatöötamine”) avalik kaitsmisistung, kus dissertant asub taotlema EMÜ filosoofiadoktori kraadi veter

I õppeaasta dokorantide konverents

10.11.2016
Mul on hea meel teid informeerida, et sellel aastal saavad olema doktorantide ettekanded teises formaadis. Võime nimetada seda konverentsi formaadiks. Formaadi muutusega loodame, et kuulama tuleb rohkem akadeemilist personali ja osalemine ettekannete järgses diskussioonis on aktiivsem. Konverentsid toimuvad kolmes osas. Esimesel konverentsil järgmisel reedel esinevad kõik meie I õppeaasta doktorandid. Järgneval kahel konverentsil, mis saavad toimuma jaanuaris (üks päev kuu alguses ja teine lõpus) esinevad ettekannetega kõik vanemate a

Lilian Pukki doktoritöö kaitsmine

14.09.2016
14.oktoobril kell 13.15 tuleb ruumis Kreutzwaldi 5-2A1 kaitsmisele põllumajanduse õppekava  doktorandi Lilian Pukki väitekiri  “Analysis of molecular genetic and life-history traits in Eurasian perch (Perca fluviatilis L.). Ahvena (Perca fluviatilis L.) molekulaargeneetiliste näitajate ja elukäiguomaduste analüüs” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal. Doktoritöö juhendaja on vanemteadur Anti Vasemägi  Kaasjuhendajad: prof. Riho Gross, prof. Tiit Paaver  Oponent: prof. Filip Vo