SÜNDMUSED

Triin Rilanto väitekirja kaitsmine

Fr. R. Kreutzwald 62-A201, Tartu

Students' opinions
Veterinary Medicine
EAEVE

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut vastutab ülikoolis veterinaarmeditsiini – loomaarstiõppe, kalakasvatuse, loomakasvatuse ning toiduainete tehnoloogia eriala õppetöö eest. Instituudi töös on ääretult oluline, et kaasajastatud õppe- ja teadustöö reageeriks paindlikult tootja ja töötleja vajadustele. Instituudi osakondade ja töörühmade uurimistöö erinevates valdkondades katab pea kogu ahela „farmist toidulauale”.
EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut teeb söötmis- teaduse, loomakasvatuse, s.h kalakasvatuse, loomageneetika ja tõuaretuse, sigimisbioloogia ja  reproduktsiooni, biotehnoloogia, normaalse ja patoloogilise morfoloogia, looma tervise, nakkus- ja invasioonihaiguste, teraapia, toiduhügieeni, toiduainete tehnoloogia ning teistes loomakasvatuse ja veterinaarmeditsiini valdkondades tänapäeva tasemel õppe- ning teadus- ja arendustööd ning arendab innovaatilist tegevust.
Praegune ülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut moodustati 1. jaanuaril 2005. aastal endise Eesti Põllumajandusülikooli loomakasvatusinstituudi, loomaarstiteaduskonna ja agrobiokeskuse baasil. 

Mahukas raamat võtab kokku Eesti veterinaarmeditsiinialase kõrghariduse ajaloo

03.10.2023
3. oktoobril toimus Eesti Maaülikooli raamatukogus veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse

Näitusel "Veterinaarmeditsiin 175" saab avastada loomaarstiteaduse põnevaid tahke

02.10.2023
Eesti veterinaarmeditsiin tähistab oktoobrikuus pidulikku aastapäeva – loomaarstide

Sel nädalal tähistatakse Eesti kõrgema veterinaariahariduse 175. aastapäeva

02.10.2023
2. oktoobril algas Eesti veterinaarmeditsiini 175. aastapäevale pühendatud juubelin&a

LivestockSense projekti rakendused aitavad hinnata valmisolekut nutitehnoloogiate kasutamiseks ja sellest saadavat kasu

14.06.2023
Lõppes kaks aastat kestnud rahvusvaheline projekt LivestockSense (LS), kus osalesid kaheksa riigi ülikoolide, uurimisasutuste ja instituutide esindajad. Eesti Maaülikoolist osalesid Eugen Kokin, Andres Aland ja Alo Tänavots. Suure panuse projekti õnnestumisse andsid Eesti Tõusigade Aretusühistu, AS Rakvere Farmid ja Atria Farmid OÜ. Suur tänu kõigile linnu- ja seakasvatajatele ning sektori teistele esindajatele. Projekti põhieesmärgid olid: 1) parandada seakasvatusettevõtete majanduslikku ja kvali

Teadlaste loodud veebirakendus aitab kliimamuutusi prognoosida

30.04.2020
Prantsusmaa, Hispaania, Saksamaa ja Eesti teadlaste ühistööna sai valmis veebirakendus, mis annab ülevaatliku pildi kliimamuutustest Euroopas ning suudab järgnevaid arenguid ka ette ennustada. Kliimamuutused on üks peamisi väljakutseid, millega seisab silmitsi kogu maailm ja eriti põllumajandussektor, tõdes maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent Ragnar Leming. Ta lisas, et kui üksikud Euroopa põllumajanduspiirkonnad võivad muutuvaist tingimustest ka kasu l&ot

Eelmise aasta parima kõrgkooliõpiku kirjutas Maaülikooli professor

14.03.2017
2016. aasta parimaks eestikeelseks kõrgkooliõpikuks valiti Eesti Maaülikooli professori Marina Aunapuu „Veterinaarhistoloogia“. Õpik on autori aastatepikkuse töö tulemus, mis on illustreeritud autori enda poolt tehtud mikrofotodega. Erialaste mõistete osas on jälgitud viimast rahvusvahelist histoloogia nomenklatuuri, uuematele terminitele on leitud ka sobivad eestikeelsed vasted.  Õpik on ka e-versioonis (ePub formaadis) tasuta kättesaadav. Parima õpikud valisid välja riikliku programmi „Eestikeelsed